Immaterielle rettigheter

copyright illustrasjon advokater

Immaterielle rettigheter – viktigere for din bedrift enn du kanskje tror

Alle bedrifter besitter en eller annen form for immaterielle verdier – industribedrifter, dagligvarebutikker og sykehus, så vel som mediebyråer. Identifisering og beskyttelse av bedriftens immaterielle verdier er av vital betydning for å sikre bedriften en merverdi i form av konkurransefortrinn.

Frøy har spesialistkompetanse på immaterialrett, og hjelper deg gjerne med spørsmål tilknyttet dette fagområdet. Hos oss kan du få en gratis innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Hva er immaterielle verdier? Immaterielle verdier er ikke-fysiske eiendeler som har en verdi. Sagt på en annen måte: På den ene siden har man bedriftens fysiske produksjonsmidler, varelager, forretningslokaler og lignende, og på den andre siden har man de immaterielle verdiene.

80 % av verdien er knyttet opp til immaterielle verdier

Immaterielle verdier har ofte stor verdi for en bedrift. Tommelfingerregelen er faktisk at hele 80 % av verdien i en gjennomsnittlig bedrift er knyttet opp til immaterielle verdier! Dette understreker viktigheten av å beskytte bedriftens immaterielle rettigheter.

Det kan dreie seg om de tradisjonelle rettighetene knyttet til varemerker og foretaksnavn, patentert teknologi eller designbeskyttede produkter. I tillegg til disse velkjente områdene, kan immaterielle verdier bestå av blant annet kundelister, prislister, metodebeskrivelser, prosedyrer, forretningsplaner, forskning og utvikling, markedsanalyser, kontrakter og avtaleverk.

Beskyttelse av immaterielle verdier gir konkurransefortrinn I og med at immaterielle verdier som regel utgjør en stor del av bedriftens totale markedsverdi, er identifisering og beskyttelse av disse viktig for å sikre bedriften en merverdi i form av konkurransefortrinn. Slik kan man holde konkurrentene på avstand og sikre eget forretningsgrunnlag. Dette er et anerkjent faktum i hele den industrialiserte verden.

Norske bedrifter henger dessverre statistisk sett et godt stykke etter på dette området, sammenlignet med land vi liker å sammenligne oss med. Det betyr riktignok ikke at man ikke kan bli bedre!

Immaterielle rettigheter generelt, patentbeskyttelse, varemerkerettigheter og designrettigheter, samt opphavsrett, markedsføringslovens etterligningsvern, forretningshemmeligheter og håndhevelse av rettigheter.

Hva kan vi bistå med?

Frøy har spesialistkompetanse på immaterialrett. Våre erfarne advokater kan bistå våre kunder på blant annet følgende områder:

Strategisk rådgiving

Dette inkluderer hjelp til å identifisere bedriftens immaterielle verdier og gi råd om hvordan disse best kan beskyttes, samt hvordan bedriften skal integrere vern om sine immaterielle verdier i sin forretningsplan.

Varemerke

Vi hjelper bedriften til å velge riktig varemerke. Dette omfatter spørsmål om registrerbarhet og freedom to operate – altså om merket kan komme i konflikt med tidligere registrerte kjennetegn. I tillegg bistår vi med sikring i vern både i Norge og i andre relevante land og jurisdiksjoner. Dette gjelder også der det er nødvendig med lokal representasjon, basert på vårt særdeles godt utviklede globale kontaktnettverk!

Design

Vi kan bistå med å sikre bedriften designbeskyttelse, nasjonalt og internasjonalt. Beskyttelsen omfatter utseendet til produkter, herunder deler av produkter. Også grafisk design og skrifttegn kan beskyttes – man kan for eksempel verne utseendet til en nettside.

Patent

Vi har et stort nettverk som inkluderer landets ledende patentingeniører, og disse kan bistå med utarbeidelse av og bistand med patentsøknader. Våre medarbeidere har svært god kjennskap til det internasjonale patentsystemet. Vi har meget bred erfaring med patenttvister, både på vegne av patenthaver og en påstått inngriper (som påstås å ha brutt en patentrett).

Opphavsrett

Opphavsrett oppstår uten registrering ved tilblivelsen av verket, og vi kan gi råd både om utnyttelse av opphavsrett og konflikter i form av plagiat.

Forretningshemmeligheter

Vi gir råd om vern av bedriftens forretningshemmeligheter (kommersiell og teknisk knowhow) og om arbeidsgivers ansvar knyttet til onboarding og outboarding.

Avtaler

Vi bistår både med utarbeidelse og vurdering av kontrakter tilknyttet alle former for immaterielle rettigheter. Dette inkluderer lisensavtaler, kjøpsavtaler, samarbeids og sameksistensavtaler og regulering av rettighetsspørsmål i sammensatte kontrakter.

Tvisteløsning

Det er liten vits i å opparbeide immaterielle rettighetsposisjoner dersom de ikke håndheves! Vi har bred erfaring med tvisteløsning og rettsprosesser knyttet til alle former for immaterielle rettigheter på alle nivåer – herunder midlertidige forføyninger for øyeblikkelig stans av misbruk.

Domenekonflikter

Vi har lang erfaring med prosesser overfor Domeneklagenemnda og i rettssystemet. Vi håndterer også tvister overfor WIPO for .com-registreringer.

Tollbeslag

Vi bistår våre kunder med tilbakehold og rettsforfølgelse av importerte piratprodukter.

GDPR

Vi kan hjelpe våre kunder med alle problemstillinger som omhandler personvern.

Har du spørsmål om noen av de ovennevnte områdene, eller andre problemstillinger innen immaterialrett? Ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt