Barnerett

barnerett barnas rettigheter

Barn

Advokatene i Frøy har bygget opp et team som har lang og bred erfaring med barnefordelingssaker. Har du spørsmål om hva det beste for barnet er etter samlivsbrudd eller seperasjon kan du ringe til oss for en uforpliktende innledende samtale.

Fast bosted

Lurer du på hvor barnet skal bo fast etter at dere har flyttet fra hverandre? I henhold til barnelovens §48 er det alltid barnets beste som skal være avgjørende. Vi har lang og bred erfaring i å finne løsninger i samsvar med lovens bestemmelser. Psykologforeningen har utviklet retningslinjer for samværsordninger som passer for små barn mellom 0-3 år, se mer om dette her. For eldre barn må foreldrene finne individuelle løsninger. Barn over 5 år har en rettighet til å bli hørt etter alder og modenhet. Noen foreldre velger delt omsorg, denne ordningen betyr blant annet at begge foreldrene må samtykke til flytting av barna. Ordningen om fast bosted kan få betydning for barnetrygden.

Samvær

Lovens hovedregel er at barnet bor fast hos en foreldrene og at det fastsettes samvær hos den andre. Lovgiver forutsetter at det normalt er best for barnet å ha kontakt med begge foreldre etter et samlivsbrudd. mange velger 50 % samvær hos hver av foreldrene, men dette forutsetter at ordningen er til barnets beste. Samværsordningen får betydning for foreldrenes rett til barnebidrag og barnetrygd.

Barnefordeling

Barnefordeling skal alltid være sentrert rundt hva som er i barnets beste interesse. Det handler om å opprettholde en sunn og stabil tilværelse for barnet, både emosjonelt og praktisk. Les mer om barnefordeling ved skilsmisse.

Foreldreansvar

Hovedregelen er at foreldrene har felles foreldreansvar. I saker der samarbeidet mellom foreldrene er dårlig kan retten beslutte at en av foreldrene har foreldreansvar alene. Se mer om hva foreldreansvaret innebærer i hverdagen her.

Foreldreansvaret har betydning for rettighetene til å beslutte flytting til utlandet og utstedelse av pass uten samtykke.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om hva som er det beste for barnet etter samlivsbrudd.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Kari Sandvand

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt