Advokatfirmaet Frøy

Eksperter på eiendomsrett

Frøy har bred kompetanse og lang erfaring innenfor eiendomsrett. Vi tilbyr skreddersydde løsninger som ivaretar dine interesser på en effektiv og kostnadseffektiv måte.

Våre advokater er alltid oppdatert på den siste utviklingen innenfor fagområdet og har god kjennskap til lokale forhold og markedstrender.

Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere som kan bidra til å gjøre prosessen så smidig som mulig.

Velg oss for en trygg og profesjonell håndtering av din eiendomssak.

Trenger du å få pratet om og sparret litt på en sak?

Vil du finne ut av om du i det hele tatt har en sak? Er du usikker på om advokat kan være til hjelp i situasjonen du står i? Ta kontakt for en innledende samtale.

eiendomsgrenser advokat Bærum

Profesjonell håndtering av din sak

Med vår ekspertise innenfor eiendomsrett og dedikasjon til våre klienters suksess, kan du være trygg på at du har en pålitelig og profesjonell advokat ved din side.

Eksempler på hva vi hjelper våre klienter med:

Eiendomsgrenser

Det er ofte store forskjeller mellom eiendomsgrensene slik de er registrert i matrikkelen og slik de faktisk går. Vi har eksperter på seksjonering og fordeling av av eiendomsgrenser.

Eierseksjoner, Borettslag og Aksjeleiligheter

Vi har en rekke klienter som ønsker bistand til eierseksjon, borettslag og eller aksjeleiligheter. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å ivareta dine rettigheter.

Generasjonsskifte

Et generasjonsskifte skjer når en ny generasjon overtar verdiene i familiebedriften. Ta kontakt hvis du er i en situasjon med generasjonsskifte.

Husleie private parter

Trenger du en dyktig advokat som kjenner husleieloven? Unngå å havne i en unødvenig konflikt og la våre advokter bistå deg.

Naborett

I et naboskap er man ikke alltid enige om alt. Naboretten gjelder rettsforholdet mellom tilgrensende eiendommer. Ta kontakt med oss hvis du ønsker vi skal se på dine rettigheter.

Plan- og bygningssaker

Muligheten til å utvikle en eiendom slik at den øker i verdi eller gir bedre utnyttelse er et høyst aktuelt tema for de fleste bolig- eller hytteeiere. Ta kontakt hvis du ønsker juridisk bistand til plan- og bygningsaker.

Skjulte feil og mangler

Vi er har høy kompetanse på tvister tilknyttet kjøp og salg av bolig og fritidseiendommer.

Tomtefeste

Vi bistår i saker knyttet til regulering av festeavgift, overføring av festerett og innløsning av festetomt.

Tvangssalg og utkastelse

Det er dessverre ikke uvanlig at utleiere opplever problemer ved avslutning av et leieforhold. Ta gjerne kontakt med oss hvis du befinner deg i en slik situasjon.

Behov for juridsk vurdering?

Har du en sak og ønsker en juridisk vurdering fra en advokat ? Benytt skjemaet under.

85%

Product Quality Index

92%

Energy Generation

Start med en innledende samtale med en av våre advokater

Trenger du å få pratet om og sparret litt på en sak? Vil du finne ut av om du i det hele tatt har en sak? Er du usikker på om advokat kan være til hjelp i situasjonen du står i? Ta kontakt for en innledende samtale.