Advokatfirmaet Frøy

Advokater spesialisert på næringslivsrett

Vi har advokater med høy kompetanse innen næringslivsjuss.

Å benytte en advokat med spesialitet på næringsliv er en uvurderlig ressurs for å hjelpe deg med å drive en vellykket og lovlig virksomhet.

Vi gir deg råd og veiledning som sparer deg for både tid og penger, og sørge for at din bedrift er godt rustet til å møte juridiske utfordringer som kan oppstå.

Trenger du å få pratet om og sparret litt på en sak?

Vil du finne ut av om du i det hele tatt har en sak? Er du usikker på om advokat kan være til hjelp i situasjonen du står i? Ta kontakt for en innledende samtale.

næringslivsrett bygninger

Profesjonell håndtering av din sak

Med vår ekspertise innenfor familierett, kan du være trygg på at du har en pålitelig og profesjonell advokat ved din side som ivaretar dine rettigheter.

Eksempler på hva vi hjelper våre klienter med:

Aksjonæravtaler

Våre advokater kan hjelpe deg med å utarbeide en aksjonæravtale som sikrer at dine interesser og rettigheter er beskyttet, og at avtalen overholder lover og regler.

Arbeidsrett

Vi har lang erfaring med arbeidsrett og kan hjelpe deg med å navigere i komplekse arbeidsrettslige problemstillinger og sikre at dine rettigheter og interesser som arbeidsgiver eller arbeidstaker ivaretas.

Generasjonsskifte

Det kan være flere grunner til å benytte en advokat ved generasjonsskifte, da dette er en kompleks prosess som involverer flere rettsområder.

Immaterielle rettigheter

Vår ekspert på immaterielle rettigheter kan hjelpe deg med å registrere og beskytte dine immaterielle rettigheter. Eksempler på dette patenter og varemerker, samt fortelle deg hvordan du kan håndheve og utnytte disse rettighetene.

Konkurs og restrukturering

Vi hjelper deg med å identifisere og minimere risikoen for at du gjør feil. Dette kan inkludere å sørge for at du oppfyller alle juridiske krav og forpliktelser, og at du unngår å ta unødvendige risikoer.

Kontrakter og avtaler

En avtale gjort på egenhånd kan fort bli kostbart. Vi kan hjelpe deg med å utarbeide, vurdere og forhandle kontrakter og avtaler som sikrer dine interesser.

Opprettelse av selskaper

Vi kan hjelpe deg med å velge riktig selskapsform, opprette selskapet i tråd med lovens krav og gi deg råd om selskapets struktur og vedtekter for å beskytte dine interesser.

Rekonstruksjon

Vi bidrar blant annet med til å utarbeide en rekonstruksjonsplan som er lovlig, realistisk og praktisk gjennomførbar. I tillegg kan vi bistå i forhandlinger med kreditorer, ansatte og andre interessenter.

Salg av virksomheter

Våre advokater kan bidra med juridisk ekspertise og rådgivning som sikrer en vellykket og lovlig transaksjon som ivaretar dine interesser som selger av selskapet.

Selskapsrett

Vi har eksperter på selskapsrett som kan hjelpe deg med å håndtere juridiske problemstillinger som angår selskapet ditt.

Styreansvar

Vi hjelper våre klienter med å utarbeide en klar og tydelig avtale som fordelere ansvar og risiko mellom styremedlemmene og selskapet, og som minimerer potensiell tvist eller ansvar for styremedlemmene.

Utarbeide vedtekter

Vi bistår klienter med å utarbeide vedtekter som ivaretar selskapets og aksjonærenes interesser, samt overholder lovens krav og gir klarhet i selskapets organisasjon og beslutningsprosesser.

85%

Product Quality Index

92%

Energy Generation

Start med en innledende samtale med en av våre advokater.

Trenger du å få pratet om og sparret litt på en sak? Vil du finne ut av om du i det hele tatt har en sak? Er du usikker på om advokat kan være til hjelp i situasjonen du står i? Ta kontakt for en innledende samtale.