Unngå unødvendige kostnader og tap av dine rettighter

Ved å benytte Frøy får du tilgang til profesjonell juridisk hjelp

Familie og arv

Familie og arv

Vi kan hjelpe deg med å beskytte dine juridiske rettigheter og sikre at dine interesser blir ivaretatt i arve- og familieforhold.

eiendom advokat

Fast eiendom

Vi kan bistå med å sikre dine rettigheter ved kjøp, salg eller tvister om eiendom, samt ivareta dine interesser og gi deg juridisk rådgivning.

næringsliv advokat

Næringsliv

Vi kan bidra til å beskytte virksomheten din ved å gi råd om juridiske problemstillinger knyttet til kontrakter, immaterialrett, skatt og arbeidsrett, samt bistå i tvister og transaksjoner.

Konkurs og konkurskriminalitet

20 års juridisk erfaring

Har du behov for en advokat som ivaretar dine interesser og sørger for at din sak blir hørt? Vi har høy kompetanse og gir deg den beste bistanden.

Frøy advokatene er profesjonelle og besitter høy kompetanse innenfor våre fagområde.

Rettslig spørsmål? Ta kontakt med en av våre eksperter