Om oss

Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som dekker klientens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og sammenslutninger og for privatpersoner.

Ta gjerne kontakt for å sparre med oss om en sak. Innledende telefonsamtale er gratis og uforpliktende.

ALLTID TETT PÅ

Advokatfirmaet Frøysaa AS ble etablert i Bærum i 2011. For å være tilgjengelige for våre klienter har vi valgt å lokalisere oss på Lysaker, som sentralt knutepunkt i regionen. Plasseringen vår gjør at vi har kort avstand til klienter i Asker, Bærum og regionen for øvrig. Hos oss kan privatpersoner og små og mellomstore bedrifter få hjelp med saker knyttet til fast eiendom, næringsliv og familie og arv.

Vi har en strategi om å være tett på klienten, kompetansen, bransjen, regionen og hverandre. Derfor sier vi «Alltid tett på»!

Tilgjengelige, dyktige og profesjonelle

Vi er et bedre alternativ til de store advokatfirmaene. Vi er små nok til å kunne være tilgjengelige og tilpasse oss til deg. Samtidig er vi profesjonelle og har høy kompetanse på våre fagområder.

Våre advokater følger personlig opp sakene, og har tett dialog med deg som klient. Dermed kan du være trygg på at saken håndteres på en god måte, samt at du forstår kostnadsbildet og at dette blir etter din forventning.

Advokater som ser dine behov

Våre advokater er spesialister på sine kompetanseområder – men å være en dyktig advokat handler om mer enn kun sterk juridisk kunnskap.. Hos oss vil du møte en erfaren advokat med personlig egnethet og genuin interesse for din sak.

Vi vet at din sak er av stor betydning for deg, og at din sak også er unik. Vår erfaring er at saker som tilsynelatende er svært like må løses forskjellig, avhengig av klientens interesser og behov. Vi skreddersyr personlig våre tjenester til hver enkelt klient. Vårt fokus er alltid å forstå dine reelle behov og forvalte disse når vi jobber med saken din. På den måten er vi tett på deg som klient!

Fagområdene våre

Våre advokater er spesialister på saker knyttet til fast eiendom, familie og arv og næringsliv. Alle advokatene våre har mange års erfaring, og til sammen dekker vi de fleste situasjonene man kan komme opp i innenfor de tre fagområdene.

Vi er tilgjengelige for deg

Terskelen for å bruke oss skal være lav. Det koster deg ingenting å ta kontakt med oss for en uforpliktende innledende samtale.

Mange venter lenge før de kontakter advokat. Kanskje fordi de opplever prosessen som skummel eller frykter at det blir dyrt. Vi ønsker at du skal tenke på oss som en rådgiver eller sparringspartner. Ta kontakt med oss på et tidlig stadium, slik at vi kan få et overblikk over din situasjon og vurdere hvorvidt du er best tjent med å gå videre med saken eller ikke. Du kan være trygg på at vi ikke tar saken videre uten at vi har forstått ditt behov og at det er i din interesse.

Vi er tilgjengelige i den kanalen som passer deg, og vi tar raskt tak i alle henvendelser.

Telefon: 67 11 11 70
E-post: post@fbadvokat.no
Kontaktskjema

Adresse: Lysaker torg 4, 1366 Lysaker
Postboks: PB 334, 1326 Lysaker

Engasjement i regionen

Vi mener at vi har de beste forutsetningene for å skape merverdi når vi samarbeider med andre. Derfor har vi etablert samarbeid med flere aktører innenfor relevante og tilgrensende fagfelt i Asker, Bærum og andre deler av regionen. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle slike samarbeid og vår posisjon som bidragsytende i regionen. Blant annet er vi involvert i sponsornettverk og næringsforeninger, og fungerer som husadvokater for ulike virksomheter.

Vi arrangerer også kurs og seminarer der vi inviterer klienter, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser til å delta. Med dette ønsker vi å dele av våre erfaringer og vår kompetanse.