Varemerke

varemerke registrering

Hva er et varemerke?

Et varemerke er et kjennetegn som brukes til å identifisere en gitt vare eller tjeneste. Merket må derfor være egnet til å skille den enes varer og tjenester fra den andres.

Den grunnleggende ideen med varemerker, er altså at de skal garantere det kommersielle opphavet til varer og tjenester. Dermed kan forbrukerne velge å kjøpe mer av en vare eller tjeneste de er fornøyd med, og de kan styre klar av tilbydere eller produkter de er misfornøyd med.

Et varemerke består normalt av ord og ordforbindelser (slagord), logoer eller en kombinasjon av ord og logo, men det kan også bestå av lyd (jingler), lukt eller farger.

Merket må ha såkalt «varemerkerettslig særpreg» for å kunne registreres. Det vil si at det ikke kan være beskrivende for de varene eller tjenestene det skal brukes for (Moped kan ikke registreres som varemerke for kjøretøyer, fordi alle andre også må ha lov til å omtale sine mopeder som moped). Det må dessuten være av en slik karakter at det blir oppfattet som nettopp et varemerke av forbrukerne, og ikke bare for eksempel som ornamentering («pynt»), eller som et vanlig rosende utsagn.

Hva vil det si å ha en varemerkerett?

Den som har et registrert varemerke, kan nekte alle andre å benytte det samme eller lignende kjennetegn for sine like eller lignende varer. Det er derfor man i eksemplet i punkt 1 over ikke kan få enerett til ordet «Moped» – det ville gjøre det umulig for alle andre å selge mopeder.

advokatfirma Frøy steinar

Steinar har spesialkompetanse på immaterialrett og har ført en lang rekke tvistesaker for domstolene knyttet til varemerker.

Registreringen gir altså en enerett til bruk av merket. Så er det opp til innehaveren å sørge for at merket blir fylt med et positivt innhold i folks bevissthet, slik at de foretrekker varer eller tjenester som markedsføres under akkurat det merket. Det er dette som er veien fra «varemerke» til «merkevare».

Hvordan beskyttes et varemerke?

Ved inngivelse av søknad om å registrere et varemerke hos Patentstyret, kan man få en enerett til å bruke et slikt kjennetegn i handel. Eneretten gjelder imidlertid bare for de varene og tjenestene man skal bruke varemerket for, og disse må angis i søknaden.

Et merke kan også få vern gjennom innarbeidelse i markedet, det vil si at det er godt kjent i omsetningskretsen for varer eller tjenester. Normalt skal det ganske mye til for å oppnå et slikt vern. De fleste velger derfor å registrere varemerket.

Hvorfor skal man beskytte varemerket sitt?

Det er svært mange som tenker at det ikke er noen vits for en liten bedrift å registrere sitt varemerke. Da glemmer man at i varemerkeretten gjelder «først til mølla»-prinsippet. Det betyr at dersom en annen registrer et likt eller lignende varemerke for like eller lignende varer eller tjenester som ens egen bedrift selger, så kan man plutselig få et krav om å slutte å bruke varemerket. Det kan innebære en full re-branding, inklusive kontormateriell og alt annet som bærer det navnet som en annen nå har fått enerett på.

Når trenger man advokatbistand?

I mange bedrifter kan det være lønnsomt å lage en strategi for hvordan bedriftens varemerker og andre immaterielle verdier skal beskyttes og utnyttes kommersielt. Meningen med slike enerettsposisjoner som varemerkeretten gir, er jo å utnytte det ekstra «armslaget» man får i forhold til konkurrentene. Varemerkerettigheter skal bidra til å oppnå målene i forretningsplanen og gi bedriften en merverdi.

Det kan uansett være lurt å snakke med en spesialist på varemerker før man velger hvilket merke eller hvilke merker bedriften skal satse på. Mange byråer overser muligheten til å få enerett på bruken av det merket de anbefaler å bruke. Det kan være smart å forelegge «shortlisten» for noen som kan vurdere sjansene for å få registrert de ulike merkene, før man treffer sitt endelige valg.

Hvis man velger å inngi en varemerkesøknad til Patentstyret selv uten bistand, så kan det også oppstå feil, eksempelvis i forhold til hvilke varer og tjenester man ønsker å beskytte merket for, som ikke lar seg rette opp i ettertid.

Endelig, dersom Patentstyret skulle ha innsigelser mot varemerksøknaden, enten fordi merket antas å mangle særpreg eller det er for likt et tidligere registrert merke, så trenger man faglig bistand for å komme klar av Patentstyrets innsigelser.

Ta gjerne kontakt med meg for en innledende samtale

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Steinar Lie

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt