Økonomisk oppgjør

Økonomisk oppgjør

Økonomi

Advokatene i Frøy har advokater som har lang og bred erfaring med økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd.

Ektefeller

Ekteskapsloven har regler for deling av formuen etter separasjon og skilsmisse. Hvis du trenger hjelp med med ditt økonomiske oppgjør etter separasjon og skilsmisse, kan vi bistå med dette. Dersom du planlegger å flytte fra din ektefelle, kan det være en fordel å få en oversikt over hva du har krav på i det økonomiske oppgjøret, og hvordan økonomien din vil være etter bruddet. Vi har blant annet inngåendende kunnskap om skjevdeling, herunder i hvilken grad arv/ gave og formue du hadde med deg inn i ekteskapet kan holdes utenfor delingen. Vi kan gi informasjon om din rett til å bli boende i boligen og regelverket om rettigheter til pensjon. Vi løser saker både i- og utenfor domstolen.

Samboere

Det er ingen lov som regulerer hvordan det økonomiske oppgjøret skal gjennomføres for samboere ved samlivsbrudd. Lov om husstandsfellesskap gir noen regler på begrensede områder. Vi har spesialistkunnskap om økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd. Vi kan gi deg informasjon om

  • Hvilke rettigheter du har dersom din samboer står som eier av deres felles bolig.
  • Fordeling- og ansvar for gjeld.
  • Retten til å bli boende i boligen dersom dere har felles barn.
  • Fordeling av arv som er investert i boligen.

Ektepakter og samboeravtaler

Vi har lang erfaring med å utarbeidete ektepakter og samboeravtaler.

Avtaler mellom ektefeller må skrives i ektepakts form for å være gyldig. Det er særlig ektefeller som har særkullsbarn som vil ha nytte av en ektepakt. Ektepakter bør skrives i skjema for ektepakt finner du på hjemmesiden til Brønnøysundregisteret. Dere bør søke bistand hos advokat for utfylling, slik at dere får et ønsket resultat.

Samboere bør skrive samboeravtale, spesielt dersom dere skal kjøpe bolig sammen. Vi kan bistå med å utarbeide avtalen slik at dere får en god avtale som ivaretar begge parter.

Dersom dere skriver ektepakt og samboeravtale bør dere samtidig lage et testament.

Trenger dere bistand? Ta gjerne kontakt med oss for en innledende samtale.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Kari Sandvand

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt