Fagområde

FAMILIE OG ARV

Familien er det næreste vi har. Kanskje er det nettopp derfor mange av de vanskeligste situasjonene man kommer opp i gjelder familien.

Familien er det næreste vi har. Kanskje er det nettopp derfor mange av de vanskeligste situasjonene man kommer opp i gjelder nettopp familien. Forskjellige samlivsformer, og et mangfold av familiekonstellasjoner, gjør at dette rettsområdet er i en rivende utvikling og blir stadig viktigere.

Innenfor familie- og arveretten er det ofte ikke nok med fagkompetanse alene. Det kreves erfaring for å finne gode løsninger på det som for mange er svært vanskelige problemstillinger. Våre advokater har de nødvendige menneskelige egenskapene til å lytte og forstå klientens situasjon. Samtidig har de fagkompetansen og erfaringen som skal til for å gi gode råd i alle livets faser. Alt dette er avgjørende enten man skal løse det økonomiske oppgjøret etter et langt ekteskap, eller utforme et testament over klientens siste vilje.

Noe av det vi kan hjelpe deg med:

– Økonomisk oppgjør ved skilsmisse / samlivsbrudd
– Saker om omsorg og samvær med barn
– Opprettelse av testament, fremtidsfullmakt, ektepakt mv.
– Arveoppgjør
– Planlegge og gjennomføre generasjonsskifte