Advokatfirmaet Frøy

Ledende advokater innen økonomisk oppgjør, barnerett, skilsmisse og samlivsbrudd.

En av de største fordelene ved å benytte en familie- og arverettsadvokat er at vi har inngående kunnskap om lovverket og kan hjelpe deg med å navigere deg gjennom det komplekse rettssystemet.

Dette kan være spesielt viktig hvis du befinner deg i en følelsesladet situasjon som kan gjøre det vanskelig å ta rasjonelle beslutninger.

I tillegg kan vi hjelpe deg med å beskytte dine rettigheter og interesser i saker som involverer barn, som barnefordeling og foreldres rettigheter.

barn advokat

Eksempler på hva vi hjelper våre klienter med:

Økonomisk oppgjør

Vi har advokater som har lang og bred erfaring med økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd.

Barnerett

Vi har bygget opp et team som har lang og bred erfaring med barnefordelingssaker.

Forskudd på arv

Vi kan gi deg råd om forskudd på arv, inkludert skatteregler og juridiske konsekvenser. Våre advokater kan hjelpe deg med å forhandle og utforme avtaler som ivaretar dine rettigheter og interesser.

Fremtidsfullmakt

Vi bistår deg med å utforme et testament som er i samsvar med loven og som tydelig uttrykker dine ønsker.

Skifte og uskifte

Våre advokater kan hjelpe deg med å navigere gjennom de komplekse reglene for skifte og uskifte, og sørge for at dine rettigheter og interesser blir ivaretatt i forhold til arv og eiendom.

Skifteavtale

Vi hjelper deg hjelpe deg med å navigere gjennom de komplekse reglene for skifte og uskifte, og sørge for at dine rettigheter og interesser blir ivaretatt i forhold til arv og eiendom.

Testament

Vi hjelper deg med å utforme et testament som er i samsvar med loven og som tydelig uttrykker dine ønsker. Vi kan også gi deg råd om skatteregler og forhindre ugyldighet i testamentet.

Start med en innledende samtale med en av våre advokater.

Trenger du å få pratet om og sparret litt på en sak? Vil du finne ut av om du i det hele tatt har en sak? Er du usikker på om advokat kan være til hjelp i situasjonen du står i? Ta kontakt på telefon 67 11 11 70 eller reserver en innledende samtale.

85%

Product Quality Index

92%

Energy Generation