Styreansvar

Styreansvar møte ledelse

Når har man erstatningsansvar som styremedlem?

Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende personlig ansvar. Likevel er det ikke slik at man alltid kan holdes personlig erstatningsansvarlig – dette avhenger av den enkelte situasjonen.

Mange faktorer er avgjørende for hvorvidt det finnes et erstatningsansvar. Det er aldri tilstrekkelig å begrense seg til rent juridiske betraktninger i styreansvarssaker. I alle slike saker gjør øvrige sammensatte hensyn seg gjeldende, som kommersielle vurderinger og fokus på hvilket oppgjør som er realistisk å oppnå.

Advokatfirmaet Frøy vet hvilke rettslige og bevismessige vurderinger som må gjøres for å bestemme om grunnlaget for personlig styreansvar er til stede. Hos oss kan du få en gratis innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Tre vilkår for erstatningsansvar

Dersom man ikke oppfyller sine plikter, kan styremedlemmer holdes personlig erstatningsansvarlig, i realiteten uten beløpsbegrensning. Det er ikke riktignok ingen automatikk i at man som styremedlem blir personlig økonomisk ansvarlig når uheldige situasjoner oppstår i virksomheten!

For at et personlig erstatningsansvar skal inntre, må tre vilkår være oppfylt;

  1. Det må ha blitt utvist uaktsomhet,
  2. Det må ha oppstått økonomisk tap og
  3. Det må være årsakssammenheng mellom uaktsomheten og tapet.

Hva kan våre advokater bistå med?

Frøy har høy kompetanse innen saker tilknyttet styreansvar. Vi bistår særlig styrer i aksjeselskaper som møter ulike typer utfordringer, for eksempel med råd om styrets håndtering ved mistanke om misligheter i virksomheten. Våre advokater har riktignok bred erfaring innen alle deler av styreansvarssaker – gjennom bistand til styremedlemmer, selskaper, kontraktskreditorer, aksjonærer, eksterne investorer eller gjennom bostyreroppdrag i konkurser.

Styreansvarssaker er en stor del av vår arbeidshverdag, både ved at vi opptrer som advokater i rettslige prosesser for domstolene, men også i stor grad bistår i saker som løses i konfidensielle forhandlinger utenfor rettsapparatet. Vi holder oss oppdatert på den siste utviklingen i rettspraksis innen styreansvar. Dette gjør at våre advokater er etterspurte kursholdere for andre advokater.

Styrearbeid er ofte svært begrenset og tilfeldig

Når det gjelder SMB-bedrifter, er vår erfaring at styrearbeidet ofte er svært begrenset og tilfeldig, samt at det som foretas er av lav kvalitet. Frøy tilbyr derfor løpende rådgivning om hvordan styrearbeidet bør innrettes, samt hva som vil være den beste forsikringen mot risikoen for personlig økonomisk ansvar.

Slike saker kan ofte være komplekse – og svært mye kan stå på spill. Vi gir råd om hva som er den beste helhetlige løsningen i det aktuelle tilfellet, og bringer saken dit på en effektiv måte.

Har du spørsmål om styreansvar? Kontakt oss for en uforpliktende samtale. Vi står klare til å hjelpe deg.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt