Konkurs? Dette må du vite

konkurs tomme lokaler

Dette bør du vite om konkurs

Det hender at selskaper står overfor økonomiske utfordringer, og noen ganger ender det hele med konkurs. Når et selskap går konkurs, blir alle skyldnerens eiendeler beslaglagt og solgt for å dekke kreditorenes fordringer. Vår erfaring er at en slik situasjon ofte er krevende og til dels kaotisk, med mange kryssende og uforenlige hensyn som kan gjøre seg gjeldende.

Advokatfirmaet Frøy har bred erfaring med konkurssaker. Vi bistår ledelsen i håndtering og avveining av ulike hensyn, og vår kompetanse og egenskaper gjør at vi effektivt kan analysere situasjonen og handlingsalternativene. Vi vinner tillit og tid, kommuniserer godt og har handlekraften som er nødvendig i slike saker. Hos oss kan du få en gratis innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Hvilke beslutninger må tas ved en konkurs?

Konkurssituasjoner er komplekse, og en rekke valg må tas. Ofte står det mellom flere onder, og man må prioritere og ta beslutninger raskt. Blant annet er det vanlig å måtte foreta vurderinger av disposisjoner, for eksempel overdragelse av eiendeler eller utskillelse av deler av virksomheten. Det er ønskelig å unngå unødvendig tapsrisiko og usikkerhet. Dette må derfor gjennomføres på en slik måte at det tåler kritisk søkelys, enten fra kreditorer eller i en senere konkursgjennomgang.

Videre må det bestemmes hvorvidt det skal gjennomføres en rekonstruksjon. En typisk situasjon er at hensynet til kreditorene tilsier oppbud og konkurs for å avverge ytterligere tap, mens hensynet til eierne, ansatte, samarbeidspartnere, lokalsamfunnet og samfunnsøkonomien antyder at det skal gjennomføres en rekonstruksjon for videre virksomhet og gjenvinning av verdiene, til gode også for kreditorfellesskapet.

Hva kan vi bistå med? Frøy yter bistand til selskaper som møter ulike konkursrelaterte utfordringer. Vi har langvarig, omfattende og bred ekspertise som bostyrer i konkursboer. I tillegg har vi erfaring med andre konkursrelaterte oppdrag, som kreditorbistand, omstøtelse og styreansvarssaker.

Vårt fokus er å hjelpe bedrifter med å manøvrere til det beste gjennom det handlingsrommet loven tillater. I situasjoner med sviktende økonomi er dette ofte som å bevege seg på en knivsegg, men for oss er denne balansegangen en del av vårt daglige arbeid for våre klienter.

Vi klargjør for de involverte hvilket handlingsrom som gjelder i den aktuelle situasjonen, og hvordan prosessene best kan ivaretas.

Blant annet passer vi på at formelle krav oppfylles og forutsetningen om armlengdes avstand ivaretas ved overdragelse av eiendeler eller utskillelse av deler av en virksomhet. Slik sikrer vi at nødvendige disposisjoner gjennomføres på en gyldig måte.

Har du spørsmål om konkurs? Ta kontakt i dag. Vi står klare til å hjelpe deg!

 

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt