Viktige fristendringer i reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør

Den 22. september 2020 kom finansdepartementet med en viktig uttalelse om retten til å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør. Fristen for dette utvides fra seks til tolv måneder. 

Utleiemarkedet har blitt tøffere på grunn av pandemien og det har blitt vanskeligere for utleiere å leie ut ledige lokaler. For å få fradrag for merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør må utleiere av bygg og anlegg inngå leieavtale innen seks måneder etter fullføring. Konsekvensen av å oversitte fristen, er at utleieren henvises til de mindre gunstige justeringsreglene. For å avhjelpe situasjonen utvider finansdepartementet fristen fra seks til tolv måneder som et midlertidig tiltak. 

Regelen kommer til anvendelse for byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021. I denne perioden er fristen for utleie satt til tolv måneder. For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for utleie 30. juni 2022. Dette vil gi en gradvis utfasing av den midlertidige fristutvidelsen. Hele pressemeldingen kan leses her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/reglene-om-tilbakegaende-merverdiavgiftsoppgjor-endres/id2765664/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2022.09.2020-17:18&utm_content=Skatter%20og%20avgifter

Kontakt oss i dag på vår digitale møtebooker