VÅRE ARRANGEMENTER 2020

Kommende arrangementer

Opphør av arbeidsforhold – forskjellen på oppsigelse og avskjed

Dato: 10. juni
Tid: kl. 16.30 – 17.30

Gratis webinar

Tidligere arrangementer

Samboeres rettsstilling

Den nye rekonstruksjonsloven

Arveplanlegging ved generasjonsskifte

Grunnleggende
naborett

Sikring av bedriftens immaterielle verdier

Fastsetting av eiendomsgrenser

Hvorfor en fremtidsfullmakt?