VÅRE ARRANGEMENTER 2020

Kommende arrangementer

Frøysaa & Bjørkgård
seminaret 2020

Dato: 19. august
Tid: kl. 16.00 – 19.00

Gratis seminar

Opphør av arbeidsforhold – forskjellen på oppsigelse og avskjed

Dato: 2. september
Tid: kommer

Gratis webinar

Tomtefeste – Innløsning, overføring og regulering av festeavgift for bolig- og fritidstomter

Dato: 23. september
Tid: kl. 18.00-19.00

Gratis webinar

Tidligere arrangementer

Samboeres rettsstilling

Den nye rekonstruksjonsloven

Arveplanlegging ved generasjonsskifte

Grunnleggende
naborett

Sikring av bedriftens immaterielle verdier

Fastsetting av eiendomsgrenser

Hvorfor en fremtidsfullmakt?