VÅRE ARRANGEMENTER 2020

Kommende arrangementer

Tomtefeste – Innløsning, overføring og regulering av festeavgift for bolig- og fritidstomter

Dato: 23. september
Tid: kl. 18.00-19.00

Gratis webinar

Tidligere arrangementer

Opphør av arbeidsforhold – forskjellen på oppsigelse og avskjed

Frøysaa & Bjørkgård
seminaret 2020

Samboeres rettsstilling

Den nye rekonstruksjonsloven

Arveplanlegging ved generasjonsskifte

Grunnleggende
naborett

Sikring av bedriftens immaterielle verdier

Fastsetting av eiendomsgrenser

Hvorfor en fremtidsfullmakt?