Tiltakspakker fra staten innen skatt og avgift

Tiltakspakker-fra-staten-innen-skatt-og-avgift-980x614-1

Regjeringen har fremmet forslag til tiltakspakker innen skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske konsekvensene av smittevernstiltakene i forbindelse med koronaviruset. Dette medfører endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Noen av de sentrale tiltakene omtales nedenfor.

Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt

Innbetaling av forskuddsskatt for 1. termin med frist 15. mars, utsettes til 1. mai 2020.

Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper for 2. termin, inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Dette gjelder ikke naturressursskatt eller grunnrenteskatt.

Den 27. mars foreslo regjeringen at også forskuddsskatt for 2. termin utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli.

Endring av skattekortet dersom du er rammet av inntektstap

Har du nedsatt inntekt på grunn av permittering eller oppsigelse i forbindelse med koronaviruset, kan du endre skattekortet eller endre forskuddsskatten slik at skattetrekket blir lavere.

Arbeidsgiver og a-meldingen

Tvangsmulkt i a-ordningen har blitt midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars. Fristen for å rapportere a-melding er fremdeles den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Arbeidsgiveravgiften

Innbetalingsfristen for arbeidsgiveravgift for 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

Den 27. mars la regjeringen frem forslag om at satsreduksjon for arbeidsgiveravgift skal gjelde for 3. termin (mai og juni). Det skal også etableres en ordning for å gi kompensasjon til foretakene i sone V. Vedtakene skal utredes nærmere før endelig forslag legges frem i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Finansskatt

Innbetalingsfristen for lønnsdelen av finansskatt 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

Mva – utsatt innbetaling og midlertidig endring i sats

Det er ingen endringer i leveringsfristene for mva-meldingene. Innbetalingsfristen for mva. for 1. termin 10. april er utsatt til 10. juni 2020.

Lav sats for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre settes ned fra 12 % til 8 % fra 1. april til og med 31. oktober 2020.

Den 27. mars foreslo regjeringen at den lave satsen for merverdiavgift reduseres ytterligere fra 8 til 7 % fra 1. april til 31. oktober for blant annet reiseliv og deler av idretten.

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019 for selskaper

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskudd i 2020 mot beskattet overskudd for 2018 og 2019.

Mer informasjon om skatte- og avgiftstiltakene finnes på Skatteetaten sine sider: skatteetaten.no/tiltakspakker

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !