Tiltakspakke for Viken

Tiltakspakke-for-Viken-980x614-1

Den 23. mars 2020 la fylkesrådet i Viken fram den første tiltakspakken for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. Tiltakene er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken. Tiltakene retter seg særlig mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og samfunnsliv.

Av de 16 tiltakene er det blant annet satt av 22 millioner kroner til bedriftsintern opplæring, 35 millioner kroner til forskning for økt innovasjon i næringslivet og offentlig sektor, 22 millioner kroner til næringsutvikling for å støtte tiltak rettet mot dagens utfordringer og 500 000 kroner for kurs for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å styrke en tid med lite oppdrag. Viken ønsker også å betale sine fakturaer raskt for å bedre likviditeten hos sine leverandører samt utsette og ikke avbestille egne arrangementer der det er mulig å sikre aktører trafikk. Pakken inneholder også støtte til digital opplæring for lærlinger og elever samt strakstiltak innen en ramme på 7 millioner kroner for landbruket.

Se hele tiltakspakken for Viken her: https://viken.no/_f/p1/ic3c40109-9953-487c-8e6d-647bcba0ecae/tiltakspakke_viken.pdf

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !