);

Tett på kompetanse: Sven Krohn, partner og advokat, holder kurs om styreansvar.

Partner og advokat Sven Krohn sitt hovedfokus er forretningsjus, særlig mot SMB-segmentet. Han har praktisk erfaring med styreansvarssaker. Spesielt gjennom rollen som bostyrer i konkurs, men også prosessoppdrag og ulike rådgivningsoppdrag, gjerne med insolvens som bakgrunnsteppe. Sven Krohn har også holdt flere kurs og seminarer om temaet med utgangspunkt i hans praktiske erfaring.

Formål

Omfanget av styreansvaret har økt de seneste årene og det  personlige styreansvaret har gått fra å være et snevert unntak til å nærmest bli hovedregelen. Tendensen i rettspraksis er at styreansvar er skjerpet. Styreansvarssaker er ressurskrevende og skader virksomhetens omdømme, i tillegg til at det kan være en personlig belastning.  

Praktisk info

Dato: Fredag 5. desember 2018
Tid: kl. 08:45 til 12:00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo

Påmelding 
Påmelding kan gjøres på Advokatenes HR sine nettsider:
http://advokatenes-hr.no/kurs/styreansvar-styremedlemmers-erstatningsansvar-oslo-0