STEINAR LIE

Advokat MNA
+47 469 46 974
sl@fbadvokat.no


<span style="color: #313131;" class="ugb-highlight">KOMPETANSEOMRÅDER</span>

KOMPETANSEOMRÅDER

• Patent, varemerke og designrett
• Opphavsrett
• Markedsføringsrett
• Forretningshemmeligheter
• Etablering, vern og håndhevelse av immaterielle rettigheter
• Strategisk rådgiving innenfor immaterialrett
• Tvisteløsning/prosess
• Kontraktsrett

<span style="color: #313131;" class="ugb-highlight">SPRÅK</span>

SPRÅK

• Engelsk
• Norsk
•Spansk

<span style="color: #313131;" class="ugb-highlight">YRKESERFARING</span>

YRKESERFARING

2019 – d.d.
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – advokat MNA

2016 – 2019
Zacco Norway AS/Advokatfirmaet Zacco AS – partner/ advokat MNA

2013 – 2016
Bryn Aarflot AS – partner/ advokat MNA

2008 – 2013
Bryn Aarflot AS – advokat MNA

2007 – 2008
European Intellectual Property Office (OHIM/EUIPO) – nasjonal ekspert varemerkerett

2003 – 2007
Styret for det Industrielle Rettsvern (Patentstyret) – rådgiver