Restrukturering

I den senere tid har det vært gjennomført en rekke restruktureringer i virksomheter som ellers ville risikert konkurs. I denne artikkelen publisert i Ledernytt 12.03.2017 beskriver advokat Sven Krohn prosessen nærmere.

https://www.ledernytt.no/restrukturering

Forfatter: Sven Krohn

Ta kontakt med oss, det koster ingenting.