);

For mange virksomheter som ønsker å frigjøre kapital, er sale & lease back et hensiktsmessig alternativ til et ordinært salg. I denne artikkelen publisert i Ledernytt 24. februar 2017 forklarer advokat Sven Krohn hvordan.