Testament – Gjensidig

From: kr12.500,00 inkl. MVA

Et testament som utarbeides av to personer som testamenter til fordel for hverandre kalles et gjensidig testament. Her vil altså den av de to som lever lengst arve den førsteavdøde. Dette er en vanlig testasjonsform mellom ektefeller.

Våre advokater gir råd og veiledning, og hjelper dere å utarbeide et gjennomtenkt gjensidig testamente som både sikrer den lengstlevende, og som samtidig sikrer at det endelige arveoppgjøret går som ønsket.

Kategori:

Beskrivelse

Et gjensidig testament utarbeides av to personer som velger å testamentere til fordel for hverandre. Det typiske tilfellet er to ektefeller som bestemmer at den av de som lever lengst skal arve den førsteavdøde. I tillegg lager man gjerne bestemmelser om hvordan arven skal fordeles når den lengstlevende dør. I slike tilfeller er det ofte viktig å ta stilling til om den lengstlevende skal ha anledning til å gjøre endringer i testamentet etter den førstes død. Dette stiller høye krav til utformingen av testamentet, og at partene har tenkt godt igjennom situasjonen.

Selve testamentet utarbeides på samme måte som et alminnelig testament for en enkeltperson. Testatorene bestemmer i stor grad selv hvordan deres arv skal fordeles, men det reises ofte en del spørsmål som ikke er like aktuelle ved individuelle testamenter.

Det er svært viktig at testamentet utformes presist slik at det ikke oppstår unødvendig tvil om hva dere egentlig mente. Dere er selv ikke til stede for å kunne forklare hvordan testamentet deres skulle forstås, slik at arvingene må kunne forstå dette tydelig ut fra det som er skrevet. Det er også viktig å huske at forutsetningene dere legger til grunn i testamentet ofte kan endre seg med årene. Det er derfor viktig at testamentet tar høyde for dette ved at man tar inn sekundærbestemmelser eller lignende mekanismer. Et godt utarbeidet testament gir uttrykk for deres siste vilje, og sikrer at denne viljen gjennomføres selv om situasjonen på dødstidspunktet er annerledes enn på tidspunktet testamentet ble laget. Våre advokater har lang erfaring med å utarbeide testamenter, og kan gi dere nødvendig veiledning for å ta gode valg i denne prosessen.

I likhet med enkle testamenter er det strenge formkrav som må være oppfylt for at et gjensidige testamentet skal være gyldig. Vi sørger selvfølgelig for at dokumentet utarbeides og oppfyller formkravene. Et av kravene er at testamentet skal signeres og bevitnes. Det er foreløpig ikke åpnet for elektronisk signering av testamenter. Når dokumentet er utarbeidet av oss vil dette dermed sendes til dere med en tydelig instruksjon for hvordan det skal signeres og bevitnes. Alternativt kan dere komme til vårt kontor for å signere dokumentet. Vi vil da kunne bevitne deres signaturer kostnadsfritt, forutsatt at testamentet er kjøpt og utarbeidet av en av våre advokater.

Avgrensninger

Testamenter er kompliserte produkter som krever særlig stor grad av individualisert rådgivning og presise utforming.

Dette produktet er tilpasset gjensidige testamenter hvor to personer ønsker å testamentere til fordel for hverandre. Produktet er tilpasset personer med en normal enslig- eller familieøkonomi. Dersom dere har mer komplisert økonomisk situasjon eller dere har virksomheter, stiftelser eller andre spesielle forhold som skal fordeles vil dette falle utenfor rammene for dette produktet. Dersom dere er i en slik situasjon anbefaler vi at dere begynner med å bestille en gratis konsultasjonstime med en av våre advokater. Vi vil da kunne gjøre en behovsavklaring, og eventuelt gi dere et konkret tilbud for utarbeidelse av gjensidig testament enten på fastpris eller timebasis.

Dersom dere bestiller dette produktet, og en av våre advokater under arbeidet med deres bestilling avdekker at deres behov krever bistand ut over rammene for dette produktet, vil dere bli gjort oppmerksom på dette. Dere vil da få et valg om enten å akseptere en etterbetaling for et nærmere avtalt beløp, eller kansellere bestillingen o

Hvordan leveres produktet?

Når du bestiller dette produktet vil du først booke tid for en videosamtale med en av våre advokater. Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet. Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Advokaten kan også svare på spørsmål, og gi verdifull veiledning slik at du kan ta gode og gjennomtenkte valg. Etter møtet utarbeider advokaten dokumentet i tråd med dine ønsker og behov. Du vil deretter få tilsendt dokumentet elektronisk sammen med en beskrivelse på hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares.