Testament – Enkelt

From: kr10.000,00 inkl. MVA

I et testament bestemmer du hvordan det du etterlater deg når du dør skal fordeles. Dersom du har ektefelle og / eller livsarvinger oppstiller arveloven noen begrensninger i hvor mye av det du etterlater deg du selv kan bestemme over. Andre kan testamentere fritt over hele sin formue.

De som velger å ikke lage testament overlater til arveloven å bestemme hvordan fordelingen skal skje. Det vil da være ektefelle og livsarvinger, eventuelt forelde og søsken som arver.

Testamentet er viktig for å sikre at din arv går dit du ønsker.

Kategori:

Beskrivelse

Arveloven regulerer hvordan din arv skal fordeles dersom du ikke har et testament. I hovedsak vil det da være din ektefelle og livsarvinger (barn, barnebarn osv.) som mottar arven. Har du ikke ektefelle eller livsarvinger vil dine foreldre, og i neste ledd dine søsken motta arven. Har du ingen lovgitte arvinger, og heller ikke testament, vil arven i siste instans gå til staten. Testamentet gir deg muligheten til selv å bestemme hvordan det du etterlater deg skal fordeles.

I testamentet bestemmer du i stor grad selv hvordan din arv skal fordeles. Det er imidlertid svært viktig at testamentet utformes presist slik at det ikke oppstår unødvendig tvil om hva du egentlig mente. Du er selv ikke til stede for å kunne forklare hvordan testamentet ditt skulle forstås, slik at arvingene må kunne forstå dette tydelig ut fra det som er skrevet. Det er også viktig å huske at forutsetningene du legger til grunn i testamentet ofte kan endre seg med årene. Det er derfor viktig at testamentet tar høyde for dette ved at man tar inn sekundærbestemmelser eller lignende mekanismer. Et godt utarbeidet testament gir uttrykk for din siste vilje, og sikrer at denne viljen gjennomføres selv om situasjonen på dødstidspunktet er annerledes enn på tidspunktet testamentet ble laget. Våre advokater har lang erfaring med å utarbeide testamenter, og kan gi deg nødvendig veiledning for å ta gode valg i denne prosessen.

Det er også strenge formkrav som må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig. Vi sørger selvfølgelig for at dokumentet utarbeides og oppfyller formkravene. Et av kravene er at testamentet skal signeres og bevitnes. Det er foreløpig ikke åpnet for elektronisk signering av testamenter. Når dokumentet er utarbeidet av oss vil dette dermed sendes til deg med en tydelig instruksjon for hvordan det skal signeres og bevitnes. Alternativt kan du komme til vårt kontor for å signere dokumentet. Vi vil da kunne bevitne din signatur kostnadsfritt, forutsatt at testamentet er kjøpt og utarbeidet av en av våre advokater.

Avgrensninger

Testamenter er kompliserte produkter som krever særlig stor grad av individualisert rådgivning og presis utforming.

Dette produktet er tilpasset enkle testamenter, utarbeidet individuelt for en person med en normal enslig- eller familieøkonomi. Dersom du har en mer komplisert økonomisk situasjon eller du har virksomheter, stiftelser eller andre spesielle forhold som skal fordeles vil dette falle utenfor rammene for dette produktet. Dersom du er i en slik situasjon anbefaler vi at du begynner med å bestille en gratis konsultasjonstime med en av våre advokater. Vi vil da kunne gjøre en behovsavklaring, og eventuelt gi deg et konkret tilbud for utarbeidelse av testament enten på fastpris eller timebasis.

Dersom du bestiller dette produktet, og en av våre advokater under arbeidet med din bestilling avdekker at dine behov krever bistand ut over rammene for dette produktet, vil du bli gjort oppmerksom på dette. Du vil da få et valg om enten å akseptere en etterbetaling for et nærmere avtalt beløp, eller kansellere bestillingen og få refundert det allerede innbetalte beløp.

Hvordan leveres produktet?

Når du bestiller dette produktet vil du først booke tid for en videosamtale med en av våre advokater. Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet. Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Advokaten kan også svare på spørsmål, og gi verdifull veiledning slik at du kan ta gode og gjennomtenkte valg. Etter møtet utarbeider advokaten dokumentet i tråd med dine ønsker og behov. Du vil deretter få tilsendt dokumentet elektronisk sammen med en beskrivelse på hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares.