Samboeravtale

From: kr5.000,00 inkl. MVA

En samboeravtale sikrer samlivet når dere er samboere, og ikke minst hva som skal skje dersom forholdet ryker. Det er en utbredt misforståelse at samboere og ektefeller langt på vei er likestilt. Ekteskapet er grundig lovregulert, mens samboere langt på vei er overlatt til seg selv og må inngå egne avtaler for å sikre sine økonomiske og personlige forhold.

Siden hvert enkelt samliv er forskjellig, er det også viktig at samboeravtalen der tilpasset de enkeltes individuelle behov. Våre advokater kan svare på spørsmål og gi dere råd og veiledning slik at dere kan ta gode og gjennomtenkte valg. Deretter utarbeides samboeravtalen i tråd med deres ønsker.

Kategori:

Beskrivelse

De fleste vet i dag at det rettslige og økonomiske rammeverket rundt samboere ikke er like godt som for ektefeller. Som samboer er man i langt større grad overlatt til å måtte utarbeide detaljerte avtaler som regulerer rettslige og økonomiske spørsmål både under samlivet og ved et eventuelt samlivsbrudd.

Samboeravtalen kan regulere en rekke forhold, avhengig av deres situasjon. Dersom dere har investert i en felles bolig er det naturlig at avtalen sier noe om dette. Det samme gjelder andre store verdier og eventuelle gjeldsposter dere har. Ofte ønsker man å regulere hvordan kostnadsfordelingen skal være mellom partene, særlig dersom den ene har vesentlig større inntekter enn den andre. Det er selvfølgelig også viktig å regulere hvordan alt dette skal fordeles dersom samlivet på ett tidspunkt ryker. Ved å kjøpe samboeravtale hos oss vil en av våre advokater sørge for at dere får en avtale som er tilpasset deres individuelle behov, og som samtidig ivaretar de viktige sidene rundt akkurat deres samliv.

Hvordan leveres produktet?

Når du bestiller dette produktet vil du først booke tid for en videosamtale med en av våre advokater. Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet. Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Advokaten kan også svare på spørsmål, og gi verdifull veiledning slik at du kan ta gode og gjennomtenkte valg. Etter møtet utarbeider advokaten dokumentet i tråd med dine ønsker og behov. Du vil deretter få tilsendt dokumentet elektronisk sammen med en beskrivelse på hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares.