Opphør av leieforhold – Bolig

From: kr5.000,00 inkl. MVA

Dersom du har behov for å avslutte et leieforhold er det mange hensyn du bør vurdere. Det er viktig å se nøye på husleieavtalen, og hvordan den regulerer opphør av leieforholdet. Samtidig er det viktig å vurdere det faktiske grunnlaget oppsigelsen bygger på. Særlig til utleier stilles det krav til begrunnelse og dokumentasjon. I tillegg gjelder strenge formkrav, som vi sørger for at ivaretas.

Kategori:

Beskrivelse

Et leieforhold kan opphøre på mange måter. Det kan opphøre ordinært, for eksempel ved at leietiden løper ut. Det kan også bringes til opphør ved at en av partene sier opp eller hever avtalen.

Oppsigelse og heving er begge opphørsgrunnlag som er regulert i de fleste leieavtaler, men også direkte i Husleieloven. Oppsigelse kan være ordinært og i henhold til avtale. Dette er ofte tilfellet dersom leietager sier opp en løpende tidsubestemt leieavtale. Samtidig kan både oppsigelse og heving komme som en konsekvens av at husleieavtalen er misligholdt, og dermed også være knyttet til både strenge vilkår og en betydelig risiko for konflikt. Særlig dersom det er utleier som ønsker å si opp avtalen gjelder strenge formkrav som må følges for at oppsigelsen skal være gyldig. Dersom man trår feil her vil det lett kunne føre til at leieforholdet løper videre, og store økonomiske tap. Vår erfaring er derfor at det er svært viktig å trå varsomt og korrekt i denne fasen.

Våre advokater vil gi deg nødvendig råd og veiledning dersom du står oppe i en slik situasjon. I samråd med deg vil det avklares om det er grunnlag for oppsigelse eller heving, og advokaten vil på dette grunnlag utarbeide de dokumentene du trenger for å ta det nødvendige steget. Dersom det skulle utvikle seg til en konflikt i etterkant vil vi kunne bistå deg gjennom dette som et eget oppdrag.

Hvordan leveres produktet?

Når du bestiller dette produktet vil du først booke tid for en videosamtale med en av våre advokater. Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet. Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Advokaten kan også svare på spørsmål, og gi verdifull veiledning slik at du kan ta gode og gjennomtenkte valg. Etter møtet utarbeider advokaten dokumentet i tråd med dine ønsker og behov. Du vil deretter få tilsendt dokumentet elektronisk sammen med en beskrivelse på hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares.