Leieavtale – Næringslokaler

From: kr15.000,00 inkl. MVA

Dersom du skal leie ut næringslokaler trenger du en leieavtale som regulerer forholdet mellom utleier og leietaker. Ved leieforhold mellom næringsdrivende har man avtalefrihet i langt større grad enn ved utleie av bolig. Dette gjør det enda viktigere å gjennomarbeide leieavtalen på en grundig måte.

Våre advokater gir deg nødvendig veiledning, og bistår med å utarbeide en leieavtale som er tilpasset akkurat ditt leieforhold.

Kategori:

Beskrivelse

Utleie av næringseiendom er i stor grad avtaleregulert. Det er derfor svært viktig at leiekontrakten tilpasses det konkrete leieforholdet, og at den er grundig gjennomarbeidet. Det er ofte snakk om langsiktige avtaler, hvor partene har betydelig økonomisk interesse investert i virksomheten som drives i lokalene. Lokalene er også ofte en del av en større næringseiendom som skal driftes, og det vil derfor også være behov for å regulere betaling av felleskostnader til drift og vedlikehold.

Avgrensninger

Dette produktet er tilpasset utarbeidelse av en leieavtale til ett konkret leieforhold. Det forutsetter at partene har funnet hverandre, og komme til enighet om de vesentligste vilkårene som leiebeløp og leietid, slik at videomøtet kan benyttes for vår advokat til å samle den nødvendige informasjonen til å kunne utarbeide leiekontrakten. Det vil naturligvis også bli anledning til å stille spørsmål og få veiledning til kontraktsutformingen.

Dersom dere trenger mer aktiv bistand i forhandlingsfasen vil vi anbefale at dere bestiller en gratis konsultasjon slik at vi derfra kan avklare hvilke behov dere har og eventuelt inngå en avtale om løpende bistand.

Dersom du har flere næringslokaler og ønsker utarbeidet en fast kontraktstandard som du kan benytte i flere leieforhold, vil vi anbefale at du begynner med å bestille en gratis konsultasjon. Vi vil da i samråd med deg kunne avklare dine behov og opprette et oppdrag tilpasset dette. Slike oppdrag kan gis på fastpris eller timebasert arbeid.

Hvordan leveres produktet?

Når du bestiller dette produktet vil du først booke tid for en videosamtale med en av våre advokater. Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet. Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Advokaten kan også svare på spørsmål, og gi verdifull veiledning slik at du kan ta gode og gjennomtenkte valg. Etter møtet utarbeider advokaten dokumentet i tråd med dine ønsker og behov. Du vil deretter få tilsendt dokumentet elektronisk sammen med en beskrivelse på hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares.