Konsulentavtale

From: kr10.000,00 inkl. MVA

En konsulentavtale regulerer et oppdragsforhold. Den ene parten er oppdragsgiver, og leier inn en oppdragstaker / konsulent til å utføre et nærmere angitt arbeid, gjerne innenfor en tidsbestemt periode. Det må vurderes konkret om avtaleforholdet er en konsulentavtale, eller om det i realiteten er et arbeidsforhold som dermed krever helt andre avtaler og særlig gir arbeidstaker utvidede rettigheter.

Våre advokater bidrar med erfaren veiledning i denne vurderingen, og utarbeider en konsulentavtale som er tilpasset din bedrifts behov.

Kategori:

Beskrivelse

En konsulentavtale regulerer et oppdragsforhold mellom en oppdragsgiver og en oppdragstaker (konsulenten). Til forskjell fra en arbeidstaker opererer konsulenten for egen regning og risiko, og mottar ikke lønn men fakturerer oppdragsgiver for det utførte arbeid. Konsulentavtaler gjelder ofte for konkrete og tidsavgrensede prosjekter, hvor bedriften ofte midlertidig har behov for ekstern kompetanse. Denne type avtaler kan også tilpasses tilsvarende for lederoppgaver, såkalt «management for hire.».

Det er viktig å skille et konsulentoppdrag fra et tradisjonelt ansettelsesforhold. Dersom behovet som beskrives i realiteten er et ansettelsesforhold vil arbeidstaker ha krav på en arbeidskontrakt og samtidig den beskyttelse det arbeidsrettslige lovverket gir. Avtalen må også gi en dekkende beskrivelse av konsulentens oppgaver og ansvarsområde. I motsetning til en arbeidstaker har konsulenten ofte et resultatansvar, og kan holdes ansvarlig dersom leveransen / kvaliteten ikke samsvarer med det avtalte. Dette stiller også krav til avtalen.

Avgrensninger

Dette produktet er tilpasset de rene konsulenttilfellene, og må avgrenses mot tilfellene hvor avtaleforholdet i realiteten innebærer et tradisjonelt ansettelsesforhold (arbeidsgiver / arbeidstaker) eller innleie av arbeidskraft via bemanningsbyråer. Dersom du er i tvil vil vi anbefale at du først booker en gratis konsultasjonstime med en av våre advokater slik at vi kan avklare hvilke behov du egentlig har og hvilke produkt du bør velge.

Hvordan levers produktet?

Når du bestiller dette produktet vil du først booke tid for en videosamtale med en av våre advokater. Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet. Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Advokaten kan også svare på spørsmål, og gi verdifull veiledning slik at du kan ta gode og gjennomtenkte valg. Etter møtet utarbeider advokaten dokumentet i tråd med dine ønsker og behov. Du vil deretter få tilsendt dokumentet elektronisk sammen med en beskrivelse på hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares.