Konfidensialitetsavtale – NDA

From: kr5.000,00 inkl. MVA

En konfidensialitetsavtale er en avtale om hemmelighold av informasjon som en part får tilgang til. Dersom du har behov for å gi noen tilgang til informasjon, og samtidig må være trygg på at disse ikke kan røpe informasjonen videre – eller utnytte informasjonen til egen vinning, trenger du en konfidensialitetsavtale.

Dette produktet omtales også ofte som NDA (Non Disclosure Agreement) eller Fortrolighetsavtale.

Dette kan for eksempel være aktuelt i en prosess rundt kjøp av en virksomhet, hvor virksomhetens forretningshemmeligheter naturligvis er av stor betydning for kjøper. Konfidensialitetsavtalen sikrer at kjøper kan få tilgang til informasjonen, og samtidig er forpliktet til å ikke røpe den videre eller utnytte informasjonen i annen næringsvirksomhet til skade for selger.

Kategori:

Beskrivelse

En konfidensialitetsavtale / Non Discolosure Agreement (NDA) / Fortrolighetsavtale brukes i mange sammenhenger. Dokumentet sikrer at partene som får tilgang til sensitiv informasjon er forpliktet til å behandle informasjonen konfidensielt. Dette kan være i forbindelse med kjøp av en virksomhet, hvor kjøper naturligvis må få tilgang til virksomhetssensitive dokumenter for å kunne vurdere selskapets verdi. Når selger må gi tilgang til denne informasjonen må man samtidig være trygg på at kjøper ikke misbruker informasjonen til å etablere konkurrerende virksomhet eller på annen måte skade selgers interesser. Det er dette konfidensialitetsavtalen sikrer.

Dette produktet er velegnet for alle som har behov for å sikre konfidensiell behandling av sensitiv informasjon. Aktuelle bruksområder er virksomhetsoverdragelser, fusjoner og emisjoner, men også for grundere og oppfinnere som er på jakt etter investorer.

Hvordan leveres produktet?

Når du bestiller dette produktet vil du først booke tid for en videosamtale med en av våre advokater. Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet. Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Advokaten kan også svare på spørsmål, og gi verdifull veiledning slik at du kan ta gode og gjennomtenkte valg. Etter møtet utarbeider advokaten dokumentet i tråd med dine ønsker og behov. Du vil deretter få tilsendt dokumentet elektronisk sammen med en beskrivelse på hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares.