Gjennomgang av kjøpekontrakt

From: kr10.000,00 inkl. MVA

Skal du kjøpe eller selge fast eiendom er kjøpekontrakten sentral. Ofte benyttes standard kontraktsmaler, enten fra et eiendomsmeglerfirma eller noe partene har funnet på internett. Slike kontrakter regulerer store verdier, og det er svært viktig at begge parter er sikret på en god måte.

Vi tilbyr en gjennomgang av deres kjøpekontrakt for å kvalitetssikre kontrakten og for å sikre at dine interesser er tilstrekkelig ivaretatt.

Kategori:

Beskrivelse

Kjøp av fast eiendom er for mange den største investeringen man gjør i løpet av livet. Slike handler reguleres ofte av omfattende kontrakter, som for mange kan være vanskelig å forstå. Ofte benyttes standardkontrakter som er utarbeidet for spesielle typer eiendomsoverdragelser. Det er da viktig at man benytter riktig type kontrakt, og at man benytter en kontrakt som er oppdatert i henhold til et lovverk som er i stadig utvikling.

Vi tilbyr å gå gjennom kontrakts dokumentene som er utarbeidet i forbindelse med ditt salg / kjøp, kvalitetssikre at det er benyttet korrekt type kontrakt og at denne ivaretar dine interesser på en god måte. Herunder vil vi også vurdere kontraktens vedlegg, for å sikre at dokumentene samlet gir et komplett og dekkende grunnlag for eiendomshandelen.

Avgrensninger

Dette produktet er tilpasset gjennomgang av kontrakts dokumenter i forbindelse med en alminnelig eiendomsoverdragelse, uansett om denne gjøres ved hjelp av eiendomsmegler eller direkte mellom partene.

Produktet omfatter ikke kontraktsdokumenter for salg av eiendomsselskaper eller andre strukturerte eiendomssalg. I slike tilfeller vil vi anbefale at du bestiller en gratis konsultasjon, slik at vi i fellesskap kan avklare rammene for et oppdrag enten på fastpris eller timepris.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at vi utelukkende vurderer juridiske forhold. Vi tar ikke stilling til fysiske feil mangler eller den faktiske og tekniske beskrivelsen av eiendommen.

Hvordan leveres produktet?

Når du bestiller dette produktet vil du først booke tid for en videosamtale med en av våre advokater. Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet. Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Advokaten kan også svare på spørsmål, og gi verdifull veiledning slik at du kan ta gode og gjennomtenkte valg. Etter møtet utarbeider advokaten dokumentet i tråd med dine ønsker og behov. Du vil deretter få tilsendt dokumentet elektronisk sammen med en beskrivelse på hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares.