Gjeldsbrev

From: kr5.000,00 inkl. MVA

Et gjeldsbrev brukes for å dokumentere at noen skylder en viss sum penger.

Du bruker dette dokumentet dersom noen skal låne penger, eller allerede skylder penger. Våre advokater hjelpe deg med å utarbeide et formriktig gjeldsbrev, og gir deg nødvendig veiledning for hvordan dette skal signeres og oppbevares.

Nedenfor velger du dato og tidspunkt for videomøtet. Merk at vi ikke starter arbeidet med oppdraget før dette videomøtet. Normalt vil produktet kunne leveres innen 1-2 virkedager etter videomøtet. Det er også mulig for deg å stille spørsmål og få verdifull veiledning relatert til produktet.

Kategori:

Beskrivelse

Gjeldsbrevet har flere funksjoner, men hovedformålet er å dokumentere et gjeldsforhold. Dersom det er utformet på riktig måte vil gjeldsbrevet også utgjøre et såkalt tvangsgrunnlag, slik at det kan danne grunnlag for tvangsinndrivelse via namsmyndighetene. Gjeldsbrevet ble da også et viktig sikringsdokument.

Det stilles en rekke krav til gjeldsbrevet for at det skal være gyldig og ha ønsket virkning. Et grunnleggende krav er at gjeldsbrevet må være skriftlig. Videre må gjeldsforpliktelsen være ubetinget – altså ikke avhengig av andre omstendigheter for å tre i kraft. En kjøpekontrakt om å levere noe mot en betaling er således ikke et gjeldsbrev. Gjeldsbrevet må også ofte inneholde spesielle klausuler for å få ønsket virkning som et sikringsdokument. Det må også være undertegnet og ofte også bevitnet.

Våre advokater hjelper deg med å definere hvilke type gjeldsbrev du har behov for, og utarbeide dokumentet i tråd med dette. Videre får du nødvendig veiledning til hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares, og om nødvendig bevitnes.

Hvordan leveres produktet?

Når du bestiller dette produktet vil du først booke tid for en videosamtale med en av våre advokater. Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet. Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Advokaten kan også svare på spørsmål, og gi verdifull veiledning slik at du kan ta gode og gjennomtenkte valg. Etter møtet utarbeider advokaten dokumentet i tråd med dine ønsker og behov. Du vil deretter få tilsendt dokumentet elektronisk sammen med en beskrivelse på hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares.