Fremtidsfullmakt

From: kr10.000,00 inkl. MVA

En fremtidsfullmakt regulerer hvem som skal ha fullmakt til å handle på dine vegne dersom du som følge av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser.

Kategori:

Beskrivelse

Fremtidsfullmakten kan regulere en rekke forskjellige forhold. Hovedformålet er at du selv får bestemmer hvem som skal ha fullmakt til å handle på dine vegne, og hva fullmakten skal omfatte. Det kan være viktig å være trygg på at noen man kjenner godt og har tillitt til skal ta seg av personlige og økonomiske spørsmål når man selv ikke er i stand til dette. Fullmakten kan også regulere andre spørsmål som hva som skal skje med boligen, om fullmektigen skal ha mulighet til å dele ut forskudd på arv osv. Det er mange og viktige beslutninger i en slik fullmakt. Våre advokater hjelper deg slik at du tar de riktige valgene.

Hvordan utarbeides produktet?

Når du bestiller dette produktet vil du først booke tid for en videosamtale med en av våre advokater. Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet. Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Advokaten kan også svare på spørsmål, og gi verdifull veiledning slik at du kan ta gode og gjennomtenkte valg. Etter møtet utarbeider advokaten dokumentet i tråd med dine ønsker og behov. Du vil deretter få tilsendt dokumentet elektronisk sammen med en beskrivelse på hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares.