Ektepakt

From: kr5.000,00 inkl. MVA

En ektepakt regulerer det økonomiske forholdet mellom ektefeller, både under ekteskapet og hvordan den økonomiske delingen skal skje ved en eventuell skilsmisse. Det er vanskelige spørsmål, og ofte store verdier som behandles i ektepakten, og det er derfor viktig at ektefellene er bevisst hvilke valg man tar. Det er også et spørsmål om ektepakten bør – og i noen tilfeller må – tinglyses.

Våre advokater gir dere råd og veiledning slik at dere kan ta gjennomtenkte og gode valg. Vi sørger også for at ektepakten utarbeides i tråd med deres ønsker, og gir dere nødvendig veiledning for hvordan dokumentet skal signeres, bevitnes og om nødvendig tinglyses for å oppnå den ønskede virkningen.

Kategori:

Beskrivelse

Hovedregelen etter norsk rett er at ektefeller har såkalt felleseie, altså at de lever i ett økonomisk fellesskap hvor begge ektefellenes økonomi, lønnsinntekter mv. inngår. Ektefellene har imidlertid adgang til å avtale at de skal ha helt eller delvis særeie, altså separat økonomi. Det kan være aktuelt for mange å regulere mer eller mindre detaljert hva som er felles og hva som tilhører den ene alene. Dette får naturligvis også stor betydning ved en eventuell skilsmisse.

Det er også viktig å huske at en gave mellom ektefeller må gjøres gjennom en ektepakt, og tinglyses for å ha virkning ovenfor eksempelvis kreditorer.

Utarbeidelse av ektepakt kan for mange reise en rekke vanskelige spørsmål, og ofte omfatter ektepakten store verdier. Det kan derfor være trygt å få faglig veiledning ved utarbeidelsen. Våre advokater gir dere råd og veiledning slik at dere kan ta gjennomtenkte og gode valg. Vi sørger også for at ektepakten utarbeides i tråd med deres ønsker, og gir dere nødvendig veiledning for hvordan dokumentet skal signeres, bevitnes og om nødvendig tinglyses for å oppnå den ønskede virkningen.

Hvordan leveres produktet?

Når du bestiller dette produktet vil du først booke tid for en videosamtale med en av våre advokater. Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet. Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Advokaten kan også svare på spørsmål, og gi verdifull veiledning slik at du kan ta gode og gjennomtenkte valg. Etter møtet utarbeider advokaten dokumentet i tråd med dine ønsker og behov. Du vil deretter få tilsendt dokumentet elektronisk sammen med en beskrivelse på hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares.