Aksjonæravtale

From: kr12.500,00 inkl. MVA

Aksjonæravtale er som navnet tilsier en avtale mellom aksjonærene i et aksjeselskap. Avtalen kan regulere en rekke forskjellige forhold, men det er vanlig å behandle spørsmål som hvordan selskapet skal ledes, hvordan styret skal settes sammen, spesielle flertallskrav for enkelte beslutninger, utbyttepolitikk, regler rundt salg og kjøp av aksjer, forkjøpsrett, medsalgsrett/plikt, taushetsplikt, konkurransebegrensninger og mye mer. En god aksjonæravtale utarbeides individuelt tilpasset det enkelte selskapets og aksjonærenes behov.

Kategori:

Beskrivelse

Vi anbefaler aksjonærer i de fleste aksjeselskaper å utarbeide en aksjonæravtale. Avtalen regulerer forholdet mellom aksjonærene, har spiller ofte en helt sentral rolle i en effektiv virksomhetsledelse. Vi ser at en godt utarbeidet aksjonæravtale danner selve plattformen for et godt og fruktbart samarbeid mellom aksjonærene.

Aksjonæravtalen kan regulere en rekke forskjellige forhold. Noen eksempler:

  • Hvordan selskapet skal ledes,
  • Hvordan styret skal settes sammen
  • Spesielle flertallskrav for enkeltbeslutninger
  • Utbyttepolitikk
  • Regler rundt sak og kjøp av aksjer i selskapet
  • Forkjøpsrett
  • Medsalgsrett / medsalgsplikt
  • Taushetplikt
  • Konkurransebegrensninger
  • M.m.

For at aksjonæravtalen skal være en god plattform for deres virksomhet er det viktig at den tilpasses deres individuelle behov. Ved å kjøpe aksjonæravtalen gjennom vår nettbutikk vil du få en skreddersydd avtale. Våre advokater vil gi dere nødvendige veiledning og svare på spørsmål slik at dere kan ta gjennomtenkte og gode beslutninger.

Avgrensninger

Dette produktet er tilpasset aksjonærer i små og mellomstore selskaper. Dere vil få en individuelt tilpasset avtale, basert på den behovsanalyse som gjøres i video møtet mellom dere og vår advokat.

Produktet gjelder utarbeidelse av én avtale. Dersom det skal lages flere avtaler, eksempelvis mellom flere fraksjoner av aksjonærene, må dette kjøpes separat. Er det stor grad av likhet mellom avtalene kan det avtales en pakkepris / rabattert pris for dem / de øvrige avtalene.

Hvordan leveres produktet?

Når du bestiller dette produktet vil du først booke tid for en videosamtale med en av våre advokater. Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet. Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Advokaten kan også svare på spørsmål, og gi verdifull veiledning slik at du kan ta gode og gjennomtenkte valg. Etter møtet utarbeider advokaten dokumentet i tråd med dine ønsker og behov. Du vil deretter få tilsendt dokumentet elektronisk sammen med en beskrivelse på hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares.