Aksjekjøpsavtale

From: kr12.500,00 inkl. MVA

En aksjekjøpsavtale regulerer forholdet mellom kjøper og selger av aksjene i et aksjeselskap. Avtalen kan gjelde alle, eller noen av aksjene i selskapet. Uansett er det viktig at avtalen presist angir hva som skal selges, på hvilke vilkår salget gjøres, og ikke minst hvilke garantier og forbehold som skal gjelde mellom partene.

Kategori:

Beskrivelse

Dersom du skal kjøpe eller selge et aksjeselskap er det viktig å regulere avtalen mellom kjøper og selger gjennom en aksjekjøpsavtale. Avtalen må være individuelt tilpasset akkurat deres handel, for på best mulig måte kunne ivareta deres interesser. Aksjekjøpsavtalen må alltid angi hvem som kjøper og selger og en presis beskrivelse av hva som selges og til hvilke vilkår. I tillegg inneholder disse avtalene ofte bestemmelser om oppgjørstidspunkt, betalings- og misligholdsvilkår, avklaring av forkjøpsrett, garantibestemmelser og forbehold.

Avgrensninger

Dette produktet er tilpasset kjøp og salg av mindre aksjeselskaper. Det forutsettes at kjøper og selger har funnet hverandre og blitt enige om de vesentligste avtalevilkårene som pris og overtagelse på forhånd, slik at videomøtet kan benyttes til at vår advokat innhenter informasjon om deres ønsker og behov, samt gir råd og veiledning om hvordan disse ønskene best kan gjennomføres i avtalen.

Vi anbefaler generelt at det gjennomføres en såkalt Due Diligence i forbindelse med kjøp av et aksjeselskap. Dette er viktig for at kjøper skal ha oversikt over alle vesentlige forhold ved virksomheten som kjøpes. Dersom det ønskes bistand til denne prosessen anbefaler vi at dere booker tid for en gratis konsultasjon slik at vi i fellesskap kan avklare behov og omfang for oppdraget. På dette grunnlag vil vi noen ganger kunne gi dere en fast pris, andre ganger vil vi påta oss slike oppdrag på timebasis.

Dersom det er et større og mer komplisert selskap som skal selges, og/eller dere har behov for en avtale med svært omfattende garantireguleringer eller inngripende forbehold, vil dette også falle utenfor rammene for dette produktet. Vi vil i slike tilfeller anbefale at dere booker en gratis konsultasjon slik at vi i fellesskap kan avklare behov og omfang. Dersom dere har behov for en mer om fattende avtale vil vi utarbeide et oppdrag og gi dere en pris på dette. Det kan enten være en fastpris eller en timebasert pris.

Hvordan levers produktet?

Når du bestiller dette produktet vil du først booke tid for en videosamtale med en av våre advokater. Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet. Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Advokaten kan også svare på spørsmål, og gi verdifull veiledning slik at du kan ta gode og gjennomtenkte valg. Etter møtet utarbeider advokaten dokumentet i tråd med dine ønsker og behov. Du vil deretter få tilsendt dokumentet elektronisk sammen med en beskrivelse på hvordan dokumentet skal signeres og oppbevares.