);

Tett på kompetanse: Advokat Siri Fadum Harstad holder et kurs om økonomisk oppgjør. Kurset har en praktisk tilnærming.

Siri har jobbet som advokat i Frøysaa og Bjørkgård siden 2017 og jobber primært med privatrett. Hun har bred erfaring fra juridisk rådgivning og – bistand i forbindelse med avtaleinngåelse og oppgjør innenfor privat og kollektive/ offentlige livs- og pensjonsforsikringer, skadeforsikring og klagesaksbehandling.

Formål

Kurset har en praktisk tilnærming og formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om noen av de mest relevante problemstillingene økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd (ektefeller og samboere) reiser. 

Med særlig vekt på skjevdelingsreglene i ekteskapsloven og rett til ektefellepensjon etter oppløst ekteskap jf. folketrygdloven, ekteskapsloven og private- og kollektive pensjonsordninger.

Praktisk info

Dato: Fredag 7. desember 2018
Tid: kl. 08:45 til 12:00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo

Påmelding 
Påmelding kan gjøres på Advokatenes HR sine nettsider:
http://advokatenes-hr.no/kurs/styreansvar-styremedlemmers-erstatningsansvar-oslo-0