Ny krisepakke fra regjeringen

sss

Fredag 27. mars 2020 la regjeringen frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe de økonomiske virkningene av smittevernstiltakene mot koronaviruset. Det er nå registrert over 335 000 arbeidsledige, hvorav 276 000 er permitterte. Dette er den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig, sier statsminister Erna Solberg. Krisepakken har som formål å støtte bedrifter for å sikre arbeidsplasser, unngå unødvendige konkurser og styrke næringslivet. Her omtales noen av de viktigste tiltakene som ble lagt frem.

Kontantstøtte til kriserammede bedrifter

Staten skal dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som er sterkest rammet av smittevernstiltakene. Pakken utgjør 10-20 milliarder kroner i måneden og vil i første omgang gjelde for to måneder. Ordningen favner bredt, er målrettet, og skal sikre rask utbetaling til bedriftene. Den enkelte bedrift må selv søke om støtte og ordningen vil justeres og forlenges etter fortløpende vurderinger.

Forskutteringsording for dagpenger og forlenget dagpengeperiode for oppsagte og permitterte

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere dagpenger før søknaden om dagpenger er ferdig behandlet slik at pengene skal komme raskere inn på konto for de som har mistet sin inntekt. Ordningen gjelder for dem som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

Dagpengeperioden for oppsagte og permitterte forlenges til ut juni.

Redusert lav merverdiavgiftssats

Den laveste satsen for merverdiavgift reduseres ytterligere fra 8 til 7 prosent fra 1. april til og med 31. oktober for blant annet reiseliv og deler av idretten.

Tilskudd til gründere og forskning

  • Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 milliarder kroner
  • Økt låneramme for innovasjonslån fra 1,6 milliarder kroner til 3 milliarder kroner.
  • 300 millioner kroner skal legges i rentestøttefond
  • 50 millioner skal gis som tilskudd til private innovasjonsmiljøer
  • 250 millioner kroner skal gis til næringsrettet forskning for å sikre FoU-aktivitet
  • 1 milliard kroner til fonds- og matchinvesteringer ved å øke investeringskapitalen i Investinor for å styrke tilgangen til kapital for oppstartsbedrifter.

Regjeringen er klar på at alle må bidra og at det ikke er gitt at staten skal dekke alle de faste utgiftene til bedriftene. Frem til nå har finansminister Jan Tore Sanner varslet krisetiltak for 310 milliarder kroner. I tillegg kommer utbetalinger til kriserammede bedrifter på mellom 10 og 20 milliarder kroner hver måned.

Mer om tiltakene her:

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !