Nøytral reklamasjon og spesifisert reklamasjon

Nøytral-reklamasjon-og-spesifisert-reklamasjon

Forskjellen mellom nøytral og spesifisert reklamasjon

Når man skal reklamere overfor selger stilles det krav til innholdet i reklamasjonen. Det vil i det følgende bli kort gjort rede for hva en reklamasjon bør inneholde, samt forskjellen på en nøytral og spesifisert reklamasjon.

Nøytral reklamasjon

Når man oppdager en mangel, bør man sende en nøytral reklamasjon så fort som mulig – og innen reklamasjonsfristen. For at reklamasjonen skal være fristavbrytende, så stilles det et krav til innholdet.

I den nøytrale reklamasjonen må man påpeke at det foreligger en mangel som selger er ansvarlig for og hvilke forhold som utgjør mangelen. I den nøytrale reklamasjonen, som det ikke stilles for strenge krav til, er det altså ikke nødvendig å gjøre gjeldende hvilken misligholdsbeføyelse man gjør gjeldende.

Spesifisert reklamasjon

I den spesifiserte reklamasjonen må man gjøre gjeldende hvilken misligholdsbeføyelse, eksempelvis avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 eller 3-9 og legge frem en utbedringskostnad – hva det koster å få feilen rettet.

Dersom man for eksempel ønsker å heve kjøpet eller at selger skal rette en eller flere feil, så må dette kreves i en spesifisert reklamasjon. Den spesifiserte reklamasjonen kan sendes etter den nøytrale reklamasjonen, men må også fremsettes innen rimelig tid.

Det kan være hensiktsmessig å ta kontakt med advokat før man sender en spesifisert reklamasjon.

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.