Tor kristian nordhus plahte

Advokat MNA

 

Tor Kristian N. Plahte arbeider bredt innenfor firmaets ulike rettsområde, men jobber primært med generell forretningsjuridisk rådgivning innen insolvens, selskapsrett og fast eiendom. Han bistår også private klienter innen familie- og arverettslige problemstillinger.

Plahte har fra tidligere flere års erfaring  fra andre advokatfirma og som jurist i det offentlige hos Statens Sivilrettsforvaltning Plahte har derfor også god kjennskap til saksgangen og rettsregler i offentlig forvaltning. Plahte har en variert bakgrunn og praksis innen forretningsjuridiske og andre privatrettslige områder, og har løpende prosedyreoppdrag for domstolene og erfaring med håndtering av kompliserte tvistesaker.

Tor Kristian N. Plahte oppnevnes jevnlig av Ringerike, Asker og Bærum tingrett som bostyrer i konkurs og offentlige skiftesaker, og har lang erfaring med bobehandling. Denne erfaringen benyttes også til situasjonsforståelse og rådgivning til klienter med økonomiske utfordringer.

Som person er Plahte trygg, faglig dyktig og analytisk. Han arbeider løsningsorientert, grundig og effektivt for den beste mulige løsningen for klienten.  

19_FBA_Web_ikoner-06-150x150

YRKESERFARING

2022 – d.d.
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – partner/advokat MNA

2020 – 2022
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – advokat MNA

2016 – 2020
KCO advokater – advokatfullmektig

2013 – 2016
Konkursrådets sekretariat – rådgiver

2011 – 2016
Statens sivilrettsforvaltning – førstekonsulent/rådgiver

19_FBA_Web_ikoner-04-150x150

SPRÅK

  • Engelsk
  • Norsk
19_FBA_Web_ikoner-05-150x150

KOMPETANSEOMRÅDER

  • Familie og arverett
  • Erstatningsrett
  • Konkurs og restrukturering
  • Insolvensbehandling
  • Forretningsjus
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Kontraktsrett

Kursholder: Konkursboets omstøtelse av betaling etter dekningsloven § 5-5 | Advokatenes HR (advokatenes-hr.no)

Konkurs – kroken på døra eller en ny start? | Advokatenes HR (advokatenes-hr.no)

Mine nyeste artikler

Picture-1-2
TOR KRISTIAN NORDHUS PLAHTE

Selskapets generalforsamling

Generalforsamlingen er et velkjent begrep, men hva er et aksjeselskaps generalforsamling egentlig? Kort forklart er generalforsamlingen øverste myndighet i selskapet. Selskapets aksjonærer har møte- og

LES MER »
Utlegg-i-fast-eiendom
TOR KRISTIAN NORDHUS PLAHTE

Endringer i konkursboets legalpant

Panteloven § 6-4 regulerer konkursboets legalpanterett. Konkursboet har legalpant i ethvert pantebeheftet formuesgode som tilhører skyldneren på tidspunktet for konkursåpning. Panteretten utgjør fem prosent av

LES MER »
Økonomisk-fordeling-ved-skilsmisse
TOR KRISTIAN NORDHUS PLAHTE

Økonomisk oppgjør ved skilsmisse

Ved separasjon eller skilsmisse skal ektefellenes samlede formue deles mellom dem, eller skiftes som det også heter. Skiftet kan foretas privat eller offentlig, men i

LES MER »
Utlegg-i-falt-arv-2048
TOR KRISTIAN NORDHUS PLAHTE

Utlegg i falt arv

Kan kreditor ta beslag i arv? En skyldners kreditor har som utgangspunktet anledning til å ta utlegg og dermed beslag i arv som skyldneren har

LES MER »