Sven krohn

Partner / Advokat MNA

Sven har en bred og sammensatt erfaring som advokat i advokatfirmaer.

Han bistår bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger og privatpersoner med rådgivning, forhandlinger, situasjonshåndtering, tvisteløsning og sakførsel.

Sven har erfaring med bedrifter innen veldig mange ulike bransjer. Klientene spenner fra de minste bedriftene til de store, med en hovedvekt av bedrifter i SMB-segmentet.

For bedrifter går det fleste oppdrag ut på selskapsrettslige forhold, kontrakter og avtaler, arbeidsrett, entreprise, inndrivelse, pengekrav, pant, konkurs, rekonstruksjon, ledelse og styrearbeid, styreansvar og prosess. Sven har en utpreget forretningsmessig erfaring og tilnærming.

For privatpersoner relaterer de fleste av Svens oppdrag seg til arverett og fast eiendom, særlig relatert til sameierettslige forhold. I tillegg yter Sven bistand relatert til samspillet og grenselandet mellom bedrift og privat. Sven oppnevnes jevnlig som bostyrer av Ringerike, Asker og Bærum tingrett i dødsboer under offentlig skifte.

Konkurs, insolvens, dekningsrett og panterett er eksempler på Svens spesialfelt, og Sven har særlig kompetanse og erfaring på situasjoner med bedrifter med ulike former for økonomiske utfordringer. Sven blir derfor også jevnlig oppnevnt som bostyrer i konkursboer ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett, og har over en årrekke håndtert et stort antall konkursboer.

I tillegg til advokatoppdragene, har Sven i mange år tatt aktiv del i arbeidet for at regionens næringsliv skal ha konkurransedyktige rammevilkår. Sven en også en utpreget nettverksbygger og opptatt av samarbeid på tvers av bransjer og bedrifter. Sven er styremedlem i Bærum næringsråd, og aktiv i forretningsnettverk. Sven har også til enhver tid diverse styreverv og engasjementer.

Sven holder jevnlig kurs og foredrag for ulike aktører, og holder også etterutdanningskurs for advokater i emner som styreansvar og konkurs.

19_FBA_Web_ikoner-05-150x150

KOMPETANSEOMRÅDER

  • Selskapsrett
  • Styrearbeid og styreansvar
  • Konkurs og restrukturering
  • Arbeidsrett
  • Kontraktsrett
  • Arv- og skifterett
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Bygg- og entrepriserett

Kursholder: Konkurs – kroken på døra eller en ny start? | Advokatenes HR (advokatenes-hr.no)

Konkursboets omstøtelse av betaling etter dekningsloven § 5-5 | Advokatenes HR (advokatenes-hr.no)

19_FBA_Web_ikoner-06-150x150

YRKESERFARING

2017 – d.d.
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – partner/ advokat MNA

2015 – 2017
Brækhus Advokatfirma DA – assosiert partner

2013 – 2015
Brækhus Advokatfirma DA – advokat MNA

2010 – 2013
Advokatfirma Dagestad Christensen Friis-Møller DA i Kco advokater – advokat MNA

2006 – 2010
Advokatfirma Dagestad Christensen DA i Kco advokater – advokatfullmektig

Mine nyeste artikler