Steinar lie

Advokat MNA


Steinar har bred og sammensatt juridisk erfaring, og hans klienter omfatter både store og små norske og internasjonale bedrifter og privatpersoner.  

Han har unik spesialkompetanse på immaterialrett og har ført en lang rekke tvistesaker for domstolene knyttet til varemerker, patenter, designer, domenenavn, forretningshemmeligheter og opphavsrettigheter. Før han begynte i Frøysaa & Bjørkgård var han advokat og partner i to av landets største IP-byråer, og han har tidligere vært juridisk rådgiver i Patentstyret og nasjonal ekspert i EUIPO, det europeiske varemerkekontoret i Spania. 

Han bistår i dag bedrifter med rådgiving innenfor alle forhold som omfatter virksomhetens immaterielle verdier, i tillegg til kontrakts- og avtalerettslige spørsmål.   

De senere år har Steinar etter eget ønske jobbet også innenfor flere andre juridiske fagfelter. Han har tilegnet seg inngående kunnskaper om fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefesteforhold, og har ført en rekke saker for tingretter og jordskifteretter knyttet til ulike tvister om fast eiendom.  

Han bistår privatpersoner, sameier/borettslag og bedrifter blant annet med spørsmål om boligrett, naborett, sameieforhold og kjøpsrett. Han bistår også private med arv og familierettslige spørsmål.  

Steinar er oppriktig interessert i sine klienter, enten det er bedrifter eller private, og strekker seg langt for å oppnå et så godt resultat som mulig i hver enkelt sak.  

Steinar holder jevnlig foredrag og har skrevet en rekke artikler for internasjonale publikasjoner. 

19_FBA_Web_ikoner-06-150x150

YRKESERFARING

20122 – d.d.
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – partner/advokat MNA

2019 – 2022
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – advokat MNA

2016 – 2019
Zacco Norway AS/Advokatfirmaet Zacco AS – partner/ advokat MNA

2013 – 2016
Bryn Aarflot AS – partner/ advokat MNA

2008 – 2013
Bryn Aarflot AS – advokat MNA

2007 – 2008
European Intellectual Property Office (OHIM/EUIPO) – nasjonal ekspert varemerkerett

2003 – 2007
Styret for det Industrielle Rettsvern (Patentstyret) – rådgiver

ikoner_awards

AWARDS AND RECOGNITIONS

2018
Legal 500, recommended individual for intellectual property law

2017, 2018
IAM Patent 1000, recommended individual for patent litigation work

2015, 2016, 2017, 2018, 2019
WTR 1000, recommended individual for IP enforcement and prosecution.

19_FBA_Web_ikoner-04-150x150

SPRÅK

 • Engelsk
 • Norsk
 • Spansk
19_FBA_Web_ikoner-05-150x150

KOMPETANSEOMRÅDER

 • Patent, varemerke og designrett
 • Opphavsrett
 • Markedsføringsrett
 • Forretningshemmeligheter
 • Etablering, vern og håndhevelse av immaterielle rettigheter
 • Strategisk rådgiving innenfor immaterialrett
 • Tvisteløsning/prosess
 • Kontraktsrett
 • Fast eiendom rettsforhold
 • Familie og arv

Kursholder: Varemerke- og patentprosesser – en gjennomgang av sentrale momenter | Advokatenes HR (advokatenes-hr.no)

Mine nyeste artikler

sss
STEINAR LIE

Dom om forretningshemmeligheter

Innledning/sakens faktum Den nye loven om forretningshemmeligheter trådte i kraft 1. januar 2021. Den 12. mars forelå en dom fra Frostating Lagmannsrett, men saken er

LES MER »