Steinar lie

Advokat MNA

YRKESERFARING

2019 – d.d.
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – advokat MNA

2016 – 2019
Zacco Norway AS/Advokatfirmaet Zacco AS – partner/ advokat MNA

2013 – 2016
Bryn Aarflot AS – partner/ advokat MNA

2008 – 2013
Bryn Aarflot AS – advokat MNA

2007 – 2008
European Intellectual Property Office (OHIM/EUIPO) – nasjonal ekspert varemerkerett

2003 – 2007
Styret for det Industrielle Rettsvern (Patentstyret) – rådgiver

AWARDS AND RECOGNITIONS

2018
Legal 500, recommended individual for intellectual property law

2017, 2018
IAM Patent 1000, recommended individual for patent litigation work

2015, 2016, 2017, 2018, 2019
WTR 1000, recommended individual for IP enforcement and prosecution.

SPRÅK

 • Engelsk
 • Norsk
 • Spansk

KOMPETANSEOMRÅDER

 • Patent, varemerke og designrett
 • Opphavsrett
 • Markedsføringsrett
 • Forretningshemmeligheter
 • Etablering, vern og håndhevelse av immaterielle rettigheter
 • Strategisk rådgiving innenfor immaterialrett
 • Tvisteløsning/prosess
 • Kontraktsrett
 • Fast eiendom rettsforhold
 • Familie og arv

Mine nyeste artikler

STEINAR LIE

Dom om forretningshemmeligheter

Innledning/sakens faktum Den nye loven om forretningshemmeligheter trådte i kraft 1. januar 2021. Den 12. mars forelå en dom fra Frostating Lagmannsrett, men saken er

LES MER »