Kari Sandvand

Advokat MNA

 

Kari Sandvand har arbeidet med barnerett helt siden 1997.  Hun er engasjert og jobber alltid for barnets beste i saker om fast bosted, samvær og foreldreansvar. Spesialisering over tid har gitt Sandvand en ualminnelig solid kompetanse på området. Kombinasjonen av både advokat- og meklingsutdannelse gir en stor fordel i arbeidet med å oppnå gode løsninger for barnet ditt.

Kari har også meget lang erfaring med økonomisk oppgjør etter skilsmisse og samlivsbrudd. Hun har fokus på å finne gode forhandlingsløsninger som sikrer trygghet for fremtiden, og hun har ført et stort antall kompliserte saker om skjevdeling i domstolen.

Arbeidsrett er et fagområde der løsningen av saken bør sikre trygghet og gode samarbeidsforhold for arbeidstager. Sandvands meklingskompetanse er sentralt i arbeidet for å sikre fremtidsrettede gode løsninger for deg. 

Kari Sandvand er en engasjert, ryddig, uredd og løsningsorientert advokat.

19_FBA_Web_ikoner-06-150x150

YRKESERFARING

2022
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS, partner/ advokat MNA

2021
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS, advokat MNA

2014
Advokatene Tørresby, Seegaard Dahlberg & Sandvand, partner/ advokat MNA

2012
Røyken kommune, prosjektleder

2005
Advokatene Lunder & Sandvand, senior partner og advokat MNA

2002
Anker STI, Senior Property Manager

2001 
Advokat Barfod, advokat MNA

19_FBA_Web_ikoner-04-150x150

SPRÅK

  • Engelsk
  • Norsk
19_FBA_Web_ikoner-05-150x150

KOMPETANSEOMRÅDER

  • Barnerett
  • Arbeidsrett
  • Familie- og arverett
  • Bistandsadvokatarbeid
  • Jordskifterett

Kursholder: Skjevdeling i praksis | Advokatenes HR (advokatenes-hr.no)