Elisabeth lein

Advokat MNA

Elisabeth Lein har både private- og næringslivsklienter, og hun har lang erfaring og solid kompetanse særlig innen familierett, arverett, kontraktsrett og fast eiendom. Hun har bistått mange klienter i arveoppgjør, deling av verdier etter samlivsbrudd og barnefordelingssaker. Hun har også utarbeidet mange testamenter, ektepakter, samboeravtaler og fremtidsfullmakter. Lein får oppdrag som bostyrer i dødsboer og felleseiebo fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

 Lein har også faste oppdrag som medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom for Ringerike, Asker og Bærum tingrett, og hun har eiendomsmeglerbevilling. Hun har også erfaring med inndriving av pengekrav og konkurs.

Lein har lang og bred erfaring med saker som behandles i domstolen, og hun prosederer jevning rettsaker for både tingrett og lagmannsrett.

19_FBA_Web_ikoner-06-150x150

YRKESERFARING

2022 – d.d.
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – partner/ advokat MNA

2021 – 2022
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – advokat MNA

2020 – 2021
Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA – advokat MNA

2013 – 2020
Advokatfelleskapet Engemoen – advokat MNA

2005 – 2013
Advokatfirmaet Consilium – advokat MNA

1999 – 2005
Oslo tingrett – dommerfullmektig I og II

1996 – 1999
Politiet i Trondheim og i Asker/Bærum – politifullmektig/politiadjutant (nå kalt politiadvokat)

1994 – 1996
Justisdepartementet – konsulent/førstekonsulent

19_FBA_Web_ikoner-04-150x150

SPRÅK

  • Engelsk
  • Norsk
19_FBA_Web_ikoner-05-150x150

KOMPETANSEOMRÅDER

  • Familierett
  • Barnerett
  • Arverett
  • Fast eiendom
  • Kontraktsrett

Mine nyeste artikler

Slik er prosessen når du får tannreguleringss
ELISABETH LEIN

Hva er en ektepakt?

Vårt firma får ofte spørsmål om hva en ektepakt er, og om det er nødvendig å ha en ektepakt. Nedenfor skal vi si noe om

LES MER »