Christine bøhme

Administrasjonssekretær
19_FBA_Web_ikoner-06-150x150

YRKESERFARING

2020 – d.d.
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS

2019 – 2020
Estate Media, Administrasjonssekretær

2014 – 2019
Totalreform AS, prosjektkoordinator

19_FBA_Web_ikoner-04-150x150

SPRÅK

  • Engelsk
  • Norsk
Frøysaa & Bjørgård ark og penn

PRESSE

 – Ikke bli sittende på gjerdet | Dagens perspektiv  Advokat: – Ikke vent med å permittere ansatte. Da risikerer dere oppsigelser og konkurs (budstikka.no)  Elisabeth

Read More »
Picture-1-2

Selskapets generalforsamling

Generalforsamlingen er et velkjent begrep, men hva er et aksjeselskaps generalforsamling egentlig? Kort forklart er generalforsamlingen øverste myndighet i selskapet. Selskapets aksjonærer har møte- og

Read More »
Arveoppgjor-–-derfor-er-det-lurt-å-snakke-om-hvordan-arven-skal-fordeles

Sammensatt skifte

Når den ene ektefellen går bort, skal det foretas en fordeling av det avdøde etterlater seg mellom avdødes arvinger. Denne fordelingen kalles et «sammensatt skifte».

Read More »
Utlegg-i-fast-eiendom

Endringer i konkursboets legalpant

Panteloven § 6-4 regulerer konkursboets legalpanterett. Konkursboet har legalpant i ethvert pantebeheftet formuesgode som tilhører skyldneren på tidspunktet for konkursåpning. Panteretten utgjør fem prosent av

Read More »
photo-1563090947-44c0a38c8482-980x653-1

Rekkefølgebestemmelse

Rekkefølgebestemmelse kjent ugyldig av Høyesterett i «Selvaag-saken» Selvaag vant mot staten i sak om gyldigheten av Fylkesmannens vedtak. Dommen ble avsagt den 4. mai 2021

Read More »
Frøysaa & Bjørgård ark og penn

Avkorting i arv

Borgarting lagmannsrett kjenner bestemmelse i testament ugyldig I dom av februar i år kjente Borgarting lagmannsrett en bestemmelse i testament om avkortning i arv ugyldig.

Read More »
scott-graham

Styreansvar

Det har ikke manglet på fokus på styremedlemmenes personlige erstatningsansvar i aksjeselskaper de senere årene. Vi har også publisert flere artikler om dette. Vi erfarer

Read More »
Utlegg-i-falt-arv-2048

Utlegg i falt arv

Kan kreditor ta beslag i arv? En skyldners kreditor har som utgangspunktet anledning til å ta utlegg og dermed beslag i arv som skyldneren har

Read More »
sss

Ny krisepakke fra regjeringen

Fredag 27. mars 2020 la regjeringen frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe de økonomiske virkningene av smittevernstiltakene mot koronaviruset. Det er nå registrert over

Read More »
Tiltakspakke-for-Viken-980x614-1

Tiltakspakke for Viken

Den 23. mars 2020 la fylkesrådet i Viken fram den første tiltakspakken for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidene som

Read More »
Picture-1-2

Arbeidsgivers plikter

Varsling i arbeidslivet Reglene i arbeidsmiljøloven skal legge til rette for et godt ytringsklima. Varsling er en viktig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og

Read More »
Pictur

Felles foreldreansvar

Alle barn født etter 01.01.2020 får i utgangspunktet felles foreldreansvar. Frem til årsskiftet 2019-2020 hadde mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde

Read More »
Utlegg-i-fast-eiendom

Konkurs – hva nå?

Konkurs er noe de fleste bedriftsledere og -styrer ønsker å unngå for enhver pris. Noen ganger er konkurs likevel en uunngåelig konsekvens av blant annet

Read More »
house

Tomtefeste

Ny Høyesterettpraksis om avvikling av festeforhold Tomtefeste er et rettsområde som typisk reiser kompliserte juridiske spørsmål. Forbered deg godt når du som bortfester eller fester

Read More »
bjorkgaard-derfor-er-det-lurt-snakke-hvordan-arven-skal-fordeles-

Arv

Derfor er det lurt å snakke om hvordan arven skal fordeles Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det inngått 20 949 ekteskap i 2018. Samtidig

Read More »
Utlegg-i-fast-eiendom

Utlegg i fast eiendom

Har du et pengekrav? Et pengekrav hos en som ikke betaler kan inndrives etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Utlegg er et ledd i tvangsinndrivelse av pengekrav, og er

Read More »
Et par som tar i mot nøkler

Leietakers plikter

Vet du egentlig hvilke plikter og oppgaver du har som leietaker? Det er veldig mange som leier bolig, og boligen er det viktigste fundamentet vi

Read More »
Konkurs-og-restrukturering

Konkurs og restrukturering

Har virksomheten din økonomiske utfordringer? Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer.Det kan skje som følge av markedsmessige forhold og konkurranse. Men flere får

Read More »
Styrearbeid-i-organisasjoner

Ansvarsbevisst styrearbeid

Som styremedlem har du et omfattende ansvar Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene

Read More »
Et par som tar i mot nøkler

Utleiers plikter

Vet du hva dine plikter er som utleier? Som utleier har man flere plikter enn å stille leieobjektet til disposisjon i samsvar med avtalen, selv

Read More »
Leieavtale

Leieavtale

Skal du leie ut en bolig eller et husrom? Når man skal leie eller leie ut en bolig eller et husrom, så må man få

Read More »
Boligkjøp

Boligkjøp

Reklamasjon etter avhendingsloven Har du som boligkjøper oppdaget mangler ved boligen? Da er det viktig at du husker å reklamere til selger i tide. Avhendingsloven

Read More »
Husleietvistutvalget_

Husleietvistutvalget

Hva er Husleietvistutvalget (HTU)? På deres hjemmeside skriver de: “HTU virker som en domstol. De behandler saker om leie av bolig. Sakene løses ved mekling eller avgjørelse.

Read More »
12_06_19-Tvangsfravikelse

Tvangsfravikelse

Når og hvordan kan utleier kaste ut leietaker? Kan seksjonseiere og andelshavere kastes ut fra egen bolig? Når kan utleier kaste ut leietaker? Kan sameie

Read More »

Mine nyeste artikler