MAGNUS FRØYSAA

Partner/ Advokat MNA
+47 488 69 680
mf@fbadvokat.no


<span style="color: #313131;" class="ugb-highlight">KOMPETANSEOMRÅDER</span>

KOMPETANSEOMRÅDER

• Fast eiendoms rettsforhold
• Familie- og arverett
• Generasjonsskifte
• Arbeidsrett
• Kontraktsrett
• Bygg- og entrepriserett

<span style="color: #313131;" class="ugb-highlight">SPRÅK</span>

SPRÅK

• Engelsk
• Norsk

<span style="color: #313131;" class="ugb-highlight">YRKESERFARING</span>

YRKESERFARING

2011 – d.d.
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – partner/ advokat MNA

2009 – 2011
Advokatfirmaet Solbø AS – fast ansatt advokat MNA

2007 – 2009
Advokatfirmaet Solbø AS – advokatfullmektig

2006 – 2007
Forretningsadvokatene DA -advokatfullmektig

2005 – 2006
Mattilsynet, hk – rådgiver/konsulent

2004 – 2005
Asker og Bærum tingrett – saksbehandler
2003 – 2004
Næringsjuridisk avdeling  – trainee

Ny Høyesterettsdom om motregning med foreldede krav i tomtefesteforhold

Den 25. mai 2021 avsa Høyesterett dom i sak om motregning med foreldede krav i et tomtefesteforhold. En gruppe hytteeiere på festet grunn hevdet at de var blitt belastet med ulovlig innfestingsavgift ihht. tomtefesteloven § 6. Partene var enige om at kravet om tilbakebetaling av eventuelle ulovlige innfestingsavgifter ble foreldet senest i 2013. Spørsmålet Høyesterett…

Les mer

Arverett i et «nøtteskall»

Spørsmål om arv og fordeling av verdier kan ofte være et vanskelig og konfliktfylt tema i mange familier. Mange kvier seg for å diskutere dette. Foreldre ønsker ikke å skape splid i familien dersom de har et bevisst forhold til hvem av barna som skal overta bestemte verdier. Barna på sin side ønsker ikke å…

Les mer

Arv

Derfor er det lurt å snakke om hvordan arven skal fordeles Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det inngått 20 949 ekteskap i 2018. Samtidig valgte 20 175 par å ta ut separasjon eller skilsmisse. Heldigvis finner mange lykken på ny. Da er det spesielt viktig å ha et bevisst forhold til arv. Spørsmål rundt…

Les mer