Leieavtale

Leieavtale

Skal du leie ut en bolig eller et husrom?

Når man skal leie eller leie ut en bolig eller et husrom, så må man få på plass en leieavtale snarest. Leieavtalen er et viktig dokument som tar for seg reguleringen av en forholdet mellom utleier og leietaker. I tillegg til leieavtalen er husleieloven utfyllende for de punkter som ikke blir nevnt i avtalen. 

Husleieloven er tilnærmet ufravikelig, hvilket betyr at dersom leieavtalen er “mindre gunstig for leieren” enn det som følger av loven, så vil lovens ordlyd gå foran avtalen.

Selv om husleieloven § 1-4 uttaler at leieavtalen kan være både muntlig og skriftlig – så er det sterkt anbefalt å få den skriftlig. En muntlig avtale er langt vanskeligere å tolke (om ikke umulig) enn en skriftlig avtale.

Av praktiske ting som gjerne avtales i leieavtalen er dato for betaling av husleie, depositum, leietakers plikter og utleiers plikter.

Betaling av husleie

Det følger av lovens § 3-2 første ledd at utleier ikke kan kreve forskuddsbetaling for mer enn én måned frem i tid. Det en ser i praksis er at leietakeren derfor stort sett betaler leie forskuddsvis den 1. i hver måned.

Videre følger det av husleielovens § 4-1 at det ikke kan avtales leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Dette kalles det alminnelige leieprisvern.

Opphør av leieforhold

Det følger av husleieloven § 10-2 at utleieobjektet skal tilbakeleveres i samme stand som ved overtakelsen. Dette gjelder imidlertid ikke den forringelse som skyldes vanlig bruk og slitasje. Utleier må forvente at et gulv, kjøkkenbenker etc. er slitt dersom leietaker har bodd i leiligheten over en lengre periode. Det er likevel viktig å at leietaker alltid ivaretar leieobjektet etter beste evne, slik at det blir færre problemer ved overlevering. Noen skader kan kvalifisere til at utleier kan trekke utbedringskostnaden fra depositumskontoen.

Er det uenigheter om innholdet i en leieavtale eller i hvilken stand leieobjektet faktisk er ved tilbakelevering bør partene vurdere å gå til advokat eller HTU.

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.