);

Tett på kompetanse: Sven Krohn, partner og advokat, holder kurs om konkurs.

Partner og advokat Sven Krohn sitt hovedfokus er forretningsjus, særlig mot SMB-segmentet. Spesielt gjennom rollen som bostyrer i konkurs, men også prosessoppdrag og ulike rådgivningsoppdrag, gjerne med insolvens som bakgrunnsteppe. Sven Krohn har også holdt flere kurs og seminarer om temaet med utgangspunkt i hans praktiske erfaring.

Formål

De fleste advokater opplever fra en tid til en annen at det inntrer en insolvenssituasjon i forbindelse med et oppdrag. Enten det er egen klient som møter utfordringer, eller om det inntrer insolvens hos motparten.

God advokatbistand krever inngående kjennskap til såvel konkurslovens regler, som de praktiske spillereglene på området. Konkurs kan inntre plutselig, med de rettsvirkninger dette har, særlig knyttet til beslagsrett, skyldners legitimasjon, løpende avtaler og prosesser.

Advokaten som oppnevnes som bostyrer har gjerne konkurs som spesialfelt. For andre advokater kan insolvens og konkurs være et fremmed landskap å orientere seg i.

Formålet med kurset er å økt kompetanse til både å håndtere konkurssituasjonen til det beste for klienten, men også for å kunne gi gode råd i forkant av konkurs, enten skyldneren er egen klient eller motpart.

Praktisk info

Dato: Onsdag 14. desember 2018
Tid: kl. 08:45 til 12:00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo

Påmelding 
Påmelding kan gjøres på Advokatenes HR sine nettsider:
http://advokatenes-hr.no/kurs/konkurs-hva-naa-oslo