Koronaviruset berører oss alle. Hvordan er din bedrift berørt?

Artikkel_1660x1040_Mars

Her er noen ting det er greit å være klar over i lys av myndighetenes tiltakspakke lansert 13. mars, kl. 12.

Norge og næringslivet er i en akutt situasjon som følge av koronaviruset og myndighetenes restriksjoner for å hindre spredning. Begrensningene i samfunnet er store med konsekvenser for alle. Særlig næringsdrivende som nå opplever tap i omsetning og driftsstans, står overfor store utfordringer og opplever usikkerhet for fremtiden.

Skal det i iverksettes permitteringer eller er dette så uoversiktlig at oppsigelse er det riktige? Kan man la være å betale eller oppfylle som følge av egen driftsstans? Er man i en insolvenssituasjon som krever handlingsplikt etter loven, eller finnes det nå et handlingsrom som kan utnyttes av den enkelte for å opprettholde virksomheter og bevare verdier.

Myndighetene har i dag lansert en omfattende tiltakspakke for å avhjelpe de akutte situasjonene som oppstår i næringslivet. Blant tiltakene er:

Permitteringsreglene er endret ved at arbeidsgivers lønnsplikt er redusert til 2 dager og ventedagene for å motta dagpenger for permitterte ansatte er opphevet.

Betaling av forskuddsskatt for 1.termin utsettes for personlige næringsdrivende fra 15. mars til 1. mai 2020 og betaling av formuesskatt er utsatt.

Bedrifter som går med underskudd kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Fylkeskommunene mottar forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter og næringer som er rammet.
På tross av myndighetenes tiltakspakke er situasjonen utfordrende og uoversiktlig for de fleste bedriftseiere. Mangelen på konkret informasjon og usikkerheten om hvor lenge dette vil vedvare, gjør at valgene for fremtiden i stor grad er overlatt til den enkelte.

Situasjonen gjør det vanskelig å navigere i dette nye landskapet vi alle nå står i, i tillegg til at enhver må være forberedt på ytterligere og raske endringer.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård har kompetansen og forståelsen for næringslivets behov, og kan bistå både bedrifter og private til å undersøke hvilket handlingsrom myndighetenes tiltakspakke gir for den enkelte, og hva den enkelte kan gjøre for å best bevare verdier.

Vi kan bistå med rådgivning rundt permittering, oppsigelse, dialog og forhandling med kunder, kreditorer eller vurderinger rundt insolvens og spørsmål om oppbud. Vi er tilgjengelig for nye oppdrag og er alltid tett på.

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!