Konkursinstituttet får internasjonal og grenseoverskridende betydning

Grunnbeløpet-er-endret

I forskrift FOR-2021-05-28-1699 er det gitt nye bestemmelser i konkurslovens fjerde del om grenseoverskridende insolvensbehandlinger. Reglene trer i kraft 1. juli 2021.

Innføringen av disse nye reglene gjør at konkursinstituttet får utvidet betydning på tvers av landegrenser. Det er blant annet i ny § 161 tredje ledd gitt regler om at dersom skyldneren er et norskregistrert utenlandsk foretak med hovedinteresser i en annen stat, og det er åpnet insolvensbehandling i foretaket i utlandet, kan tingretten etter nærmere vilkår åpne konkurs som omfatter foretakets formue i Norge.​ 

Etter de nye reglene får utenlandsk insolvensbehandling samme virkning for skyldnerens rett til å råde over sine eiendeler​ i Norge som insolvensbehandlingen har i den staten der den er åpnet. Det samme gjelder omfanget av det utenlandske boets beslagsrett overfor skyldneren. Etter nærmere vilkår kommer skyldnerens eiendeler i Norge i samme stilling ved insolvensbehandling i utlandet, som ved gjeldsforhandling eller konkurs som åpnes i Norge.

Reglene legger opp til et samarbeid mellom insolvensforvalterne på tvers av landegrenser. Vi mener at reglene er med på å styrke kreditorenes interesser og bidra til å sikre at også eventuelle eiendeler i utlandet kan tjene som dekning for skyldnerens gjeld.

Et velfungerende kredittmarked er avhengig av at konkursinstituttet fungerer. I en verden preget av stadig mer grenseoverskridende virksomhet, vil disse nye reglene bidra til å sikre kreditorenes interesser.  

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS er alltid tett på – tett på kompetansen, klienten og hverandre! 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.