Konkurs og restrukturering

Har virksomheten din økonomiske utfordringer?

Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer.
Det kan skje som følge av markedsmessige forhold og konkurranse. Men flere får også kjenne på utfordringer når virksomheten vokser og omsetningen øker, selv om dette jo er positivt. Dette kommer typisk av at kostnader og inntekter ikke kommer samtidig. Som regel pådras kostnadene før inntektene kommer inn, særlig i vekstfaser.

Konkurs
Blir nedgangen så sterk at det spiser av egenkapitalen, må styret være oppmerksom på handleplikten for å sette inn tiltak for å snu trenden. Kan ikke situasjonen løses, kan konkurs være eneste utvei, med de tap og negative konsekvenser dette medfører.

Styret har et handlingsrom, til tross for sviktende økonomi som kan ende med tap for kreditorer. Dersom imidlertid styret trår feil kan de bli holdt personlig erstatningsansvarlig. Handlingsrommet forutsetter godt dokumentert styrearbeid, at aksjelovens plikter er oppfylt, og at regnskapene er riktig å a jour.

Ledelsen i virksomhet som møter økonomiske utfordringer må håndtere kryssende og uforenlige hensyn. Hensynet til kreditorene kan tilsi oppbud og konkurs for å avverge ytterligere tap. For eierne, ansatte, samarbeidspartnere, lokalsamfunnet og samfunnsøkonomien vil det kunne være bedre at det gjennomføres en restrukturering for videre virksomhet og gjenvinning av verdiene, til gode også for kreditorfellesskapet.

Restrukturering
Ofte er situasjonen krevende og noen ganger til dels kaotisk. Valget står ofte mellom flere onder, og det må foretas prioriteringer og tas raske beslutninger. Evne til å analysere situasjon og handlingsalternativer effektivt, vinne tillit og tid, kommunisere godt og vise handlekraft er avgjørende egenskaper.

Som regel vil en restrukturering forutsette at det gjennomføres en del disposisjoner, for eksempel overdragelse av eiendeler eller utskillelse av deler av virksomheten. For å unngå unødvendig tapsrisiko og usikkerhet må dette gjennomføres på en slik måte at de tåler kritisk søkelys fra kreditorer eller i en senere konkursgjennomgang. Oppfyllelse av formelle krav og etterlevelse av forutsetningen om armlengdes avstand er minimumsvilkår særlig i slike tilfeller.

Advokat Sven Krohn er bostyrer i konkurs. I tillegg til at han yter bistand til selskaper som møter utfordringer, har han omfattende erfaring med andre konkursrelaterte oppdrag, herunder kreditorbistand og styreansvarssaker.

Sammen med vår juridiske kompetanse, er vår praktiske erfaring, vårt kommersielle fokus og vår kommunikasjon våre verktøy for å bidra til gode løsninger i våre klienters interesse.

 

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.

Ta kontakt med oss, det koster ingenting.