Kan man gi bort fast eiendom når man sitter i uskiftebo?

43277437244_8686b6cb2e

Viktig endring i arveloven om gjenlevende ektefelles råderett i uskifteboet over fast eiendom

Den kanskje viktigste særretten en gjenlevende ektefelle har, er adgangen til å sitte i uskiftet bo ved felleseie – og ved særeie dersom det er fastsatt i ektepakt eller arvingene samtykker. Særkullsbarn må alltid samtykke.  Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen, har rett til arv etter hverandre og til å sitte i uskiftet bo. Uskifteordningen opprettholdes ved den nye arveloven som trer i kraft 1. januar 2021. Med uskiftet bo forstås at fordeling av avdødes eiendeler- arven- utsettes inntil videre, og senest til lengstlevendes død.

Råderetten under uskifte blir omtrent som i dag ved den nye arveloven. Reglene om uskifte innebærer at gjenlevende i utgangspunktet får en eiers rådighet over alt som hører til uskifteboet, både egne og avdødes eiendeler.  Dette gjelder både løsøre og fast eiendom. Gjenlevende står i utgangspunktet fritt til å forbruke midlene uten å ta hensyn til arvingenes fremtidige arv. I praksis kan gjenlevende dermed minske uskifteboet for eksempel ved å bruke dem på feriereiser, og annet de måtte ønske uten at arvingene kan gripe inn.   

Det finnes likevel enkelte lovmessige begrensninger som fremgår blant annet av arveloven av 1972 §19, se her:

«Attlevande ektemake som sit i uskift bu, må ikkje utan samtykke frå arvingane gi bort fast eigedom, eller gi andre gåver som står i mishøve til formuen i buet.»

Gjenlevende ektefelle kan altså ikke uten samtykke fra avdødes arvinger gi bort fast eiendom eller andre gaver som står i misforhold til boets formue. Likestilt med gaver er gavesalg. For fast eiendom vil altså ethvert element av gave, også salg til lavere verdi enn markedspris (gavesalg), være i strid med arveloven av 1972 § 19. For andre aktiva, for eksempel en bil eller båt, kreves det at gaven ikke må stå i misforhold til formuen i boet. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

En viktig endring i den nye arveloven av 2019 er at dette totalforbudet mot å gi bort fast eiendom oppheves. I den nye arveloven vil det være en generell regel om at man ikke kan gi bort gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. I arveloven av 2019 § 23, første ledd fremgår det at

«Den lengstlevende ektefellen kan ikke uten samtykke fra arvingene gi gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Dette gjelder også gavesalg.»

Dette forbudet gjelder både for fast eiendom og andre aktiva i uskifteboet. Det vil således måtte foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle hvor verdien av gaven vurderes opp mot formuen for øvrig. I praksis vil det likevel være svært vanskelig å gi bort fast eiendom med mindre det er snakk om et meget stort bo og for eksempel en relativt beskjeden hytte.

Du kan lese mere om endringen i arveloven her https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/arv/id2006122/ og i våre artikler

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!