Innledende samtale

Hos oss får du en innledende telefonsamtale, uten at det koster noe.

Ditt forslag til tidspunkt for uforpliktende telefonsamtale

Tenger du å få pratet om og sparret litt på en sak? Vil du finne ut av om du i det hele tatt har en sak? Er du usikker på om advokat kan være til hjelp i situasjonen du står i?

Eller ønsker du å vite mer for å ta stilling til hvilken advokat som vil være den rette for deg?

Hos oss får du en innledende telefonsamtale med en erfaren advokat – uten at det koster noe.

Du skal være trygg på at det ikke påløper kostnader uten at du vet det. Ser vi at det er grunnlag for å konkretisere et oppdrag, avtaler vi dette nærmere med deg i forlengelse av den innledende gjennomgangen.