Innledende samtale

Hos oss får du en innledende samtale, uten at det koster noe.

Book en uforpliktende samtale

 

Tenger du å få pratet om og sparret litt på en sak? Vil du finne ut av om du i det hele tatt har en sak? Er du ikke sikker på om advokat kan være til hjelp i situasjonen du står i?

Eller ønsker du å vite mer for å ta stilling til hvilken advokat som vil være den rette for deg?

Hos oss får du en innledende gjennomgang med en erfaren advokat, som gir deg en anbefaling som bygger på reell forståelse – uten at det koster noe.

Du skal være trygg på at det ikke påløper kostnader uten at du vet det. Ser vi at det er grunnlag for å konkretisere et oppdrag, avtaler vi dette nærmere med deg i forlengelse av den innledende gjennomgangen.

Vi er tilgjengelige og fleksible, og gjennomgangen kan skje slik du ønsker det. Enten i fysisk eller digitalt møte, telefonsamtale, eller epost. Vi ser også gjerne over dokumenter av betydning.

Den viktigste forutsetningen for vår evne til å levere merverdi, er at vi forstår deg og at vi tilpasser vår tjeneste til det som dekker ditt behov.

Derfor sier vi «Alltid tett på».